İMPLANTOLOJİ

Diş İmplantı Nedir?

implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden( genellikle titanyumdan) yapılan yapay diş köküdür. Yapılan implantlar sayesinde insanlar, zamanla kaybettikleri doğal dişlerinin yerine aynı konforunu sağlayan yeni yapay dişlere sahip olabilir ve yaşam konforlarını yeniden kazanabilirler.

Diş İmplantı Nasıl Yapılır?

Diş implantları, insan vücudu ile tamamen uyumlu küçük titanyum vida ile üzerine gelen abutment parçası birleştikten sonra bir kron yapılarak (porselen ya da zirkonyum) tedavi tamamlanır.

titanyum vida doğal diş kökünün görevini yapması için geliştirilmiş çene kemiğine son derece uyumlu yapay diş köküdür. İmplant tedavisi bir ya da daha fazla meydana gelen diş kayıplarında rahatlıkla uygulanabilir. İmplant tedavisi olmuş hasta aynı gün normal hayatına dönebilir.

İmplant tedavisine lokal anestezi yapılarak başlanır.
Anestezi işleminden sonra cerrahi operasyonla diş eti açılarak çene kemiği ortaya çıkarılır. Ortaya çıkan çene kemiğine öncelikle küçük çaplı rehber deliği açılır. Daha sonra rehber delik yavaşça genişletilerek implantın şekline uygun hale getirilir. Çene kemiğindeki deliğin aşamalı olarak genişletilmesi sayesinde kemik üzerinde oluşacak travmatik etki de azaltılmış olur. Daha sonra çene kemiğinde açılan boşluğa implant vidalanarak yerleştirilir.

İmplant vidasının yerleştirilmesinden sonra bölgedeki osseointegrasyonun (implantın kemikle birleşmesi) oluşması için ve implant yapılan bölgenin iyileşmesini beklemek için implantın üzerine koruyucu bir kapak vida yerleştirilir. Açılan dişeti dikilerek kapatılır ve böylece birkaç aylık bekleme süreci başlar.

Birkaç ay sonra, koruyucu vida çıkartılır ve dental implantın üzerine geçici bir kron yerleştirilir. Geçici kron, dişetinin doğal olarak kendini şekillendirebildiği ve etrafında büyüyebildiği bir şablon olarak görev yapar. Dişeti şekillendikten sonra geçici kuron, kalıcı kronla (porselen ya da zirkonyum diş) değiştirilerek tedavi tamamlanır.

İmplantın Faydaları Nelerdir?

İmplantın avantajları;

İmplantın en büyük avantajı diğer konservatif tedavi yöntemlerine oranla çok daha sağlam, rahat ve güvenilir olmasıdır. İmplantı bu kadar başarılı yapan önemli unsurlardan biri de tek başına bir yapı olmasıdır. Herhangi bir yerden destek almaya ihtiyacı olmadığı için de diğer dişleri hiçbir zararı yoktur.

kullanılan köprü ve kron tedavilerinde sağlam dişlerden destek alındığı için komşu dişler kesilerek küçültülür. Bu açıdan bakıldığında bile implantların dişhekimlerine ve hastalara sunduğu avantaj çok önemlidir.

İmplantların önemli bir faydası da halk dilinde damak olarak bilinen ileri yaşlardaki hastaların kullandığı hareketli protezlere ürettiği etkili çözümlerdir.

Hareketli protezlerin kullanımı zor olmakla birlikte, Ağız içinde hareket ettikleri için çiğneme fonksiyonları zayıftır. altlarına yiyecek artıkları kaçabilir ve hijyenini sağlamak için sürekli bakım gerektirirler. Kullanıcılarının yakındığı bir diğer zorlukta bazen bütün damağı kaplayacak kadar büyük protezler oldukları için tad alma hissinin azalmasıdır.

Günümüzde ise hareketli protezlerin yerine İmplantların üzerine yapılan sabit protezler almıştır. Bu sayede geleneksel protezlerde yaşan sıkıntılar tamamen ortadan kaldırılmıştır. İmplantlar hiç dişi olmayan total dişsiz hastaları dahi yeterli çene kemiği olması durumunda kalıcı çözümler üretir.

İmplantların İyileşme Süreci?

İmplantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra, iyileşme süresi oldukça başlar. İmplant işlemi bitiriltikten sonra hekim tarafından hastaya gerekli uyarılar yapılır ve hastanın bir süre kullanacağı ilaçlar yazılır. Anestezinin etkisi geçtikten sonra hasta yemek yemeğe başlayıp normal hayatına dönebilir.

İmplantlar yapıldıktan bir hafta sonra dikişler alınır. implantla kemiğin tam olarak kaynaşıp üst yapılarının yapılabilmesi için 3–5 ay arasında beklemek gerekir. Bu sürenin beklemesindeki amaç kemikle titanyum implantın birleşmesidir(osteointegrasyon). Titanyum yapısı gereği çene kemiği implantın pürüzlendirilmiş yüzeyine yapışır. Çene kemiği titanyumu sardıktan sonra implant yerine tam olarak sabitlenir.

İmplantın kalitesi gibi çene kemiğinin kalitesi de bekleme periyodunu değiştirir. Sigara alışkanlığı da bekleme süresini uzatarak tedaviyi olumsuz etkiler. Diğer bir etken ise hastanın implant işleminden sonra önerilere ne kadar uyup uymadığıyla ilgilidir.

İmplantlar Pahalı Bir Tedavimidir?

İmplantlar Neden Pahalı?

Diş hekimliğinde başarılı sonuçları sebebiyle her geçen gün kullanımı artmaktadır. Ancak birden fazla değişkenin etkilidir ve bu değişkenlerin sistemli bir şekilde kontrolunu gerektiren zahmetli ve masraflı bir süreci de beraberinde getirir.

İmplantların pahalı olmasında ilk sebep implantın yapıldığı materyal olan titanyumdur. Titanyum özelliği itibariyle çene kemiğine uyumlu ve aynı zamanda pahalı olan kıymetli bir metaldir.

Titanyum:

Adı: Titanyum

Sembolü: Tİ

Atom Numarası: 22

Atomik Yığını: 47.867

Erime Noktası: 1668 °c

Kaynama Noktası: 3287 °c

Proton ve Elektron Sayısı: 22

Notron Sayısı: 26

Bulunuşu: 1791 William GREGOR

Özellikleri:

Titanyum insan vücudunda alerji yapmayan bir metaldir.

Çelik kadar dayanıklı olmasına rağmen paslanmaz çeliğin özgül ağırlığından %75 daha hafiftir.

Titanyumun kırılmaya ve bükülmeye karşı mekanik dayanıklılığı çok yüksektir.

Titanyum çok kuvvetli bir paslanmazdır. Korozyona karşı paslanmaz çelikten daha dayanıklıdır.

Titanyum çok yüksek derecede ısıya dayanıklıdır. Erime derecesi: 1650 °c

Titanyum, birçok kuvvetli kimyasaldan etkilenmez.

İmplant ve Dişhekimliği

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıyla yerleştirilen ve organizma içinde herhangi bir yan etkisi olmayan titanyum implantlar iyileşmesini tamamlayıp kemik dokusu tarafından kabul edilirler.

Son yıllarda artan implant uygulamasının başarı oranı %97 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır.

implanta geçiş 20. Yüzyılın başlarında olmuştur. Sadece uzay kapsüllerinde kullanılan titanyumun özgül ağırlığının kemiğe çok yakın olduğu görülmüş ve tıp alanında kullanımının önü açılmıştır.


Titanyumun kemiğine bu kadar uyumlu olması sebebiyle çene kemiği yeterli olan herkese implant yapılabilir. Ancak üst yapıların yapılabilmesi için (implantın üzerine porselen diş) implantın kemikleşmesi gerekir. Bunun için 1-4 ay arasında (bazı implant markaları 1 ay içinde iyileşmektedir.)

Hangi Durumlarda İmplant Yapılır?

İmplantların Yapılma Sebebi?

İmplantların yapılma sebebi diş eksikliklerinden kaynaklanır. Tek diş kaybı, birden fazla diş ve bütün dişlerin eksikliği (total dişsizlik) durumlarında implant tedavisine başvurulur.

İmplant Hangi Durumlarda Önerilir ?

1) Tek bir dişin kaybedilmesi halinde,

komşu olan sağlam dişlere zarar vermeden tek bir implant uygulayarak, sağlam ve estetik olarak giderilir

2) Dişsiz alt ve üst çenelerde;

Diş kayıplarının ve meydana gelen travmaların sonucunda ya da fizyolojik olarak başlayan kemik erimeleri, çene kemiğindeki gerileme ve hacminin de azalmasını engelleme amacı ile yapılır.

Aşırı kemik erimesi olduğunda da hasta protezini kullanamamaya başlar. Bu durumda alt ve üst çeneye en az 2' şer implant yapılır. Daha sonra protez yerleştirilen implantların üzerine oturtularak sabitlenir. Çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında artış görülür.

3) Büyük azı dişlerin kaybı durumunda;

Dişsiz olarak sona eren arka bölgelere takılıp çıkarılan bir protez yerine bir veya daha fazla implant ile sabit bir köprü yapılabilir.

4) Uzun dişsiz boşluklarda;

Dişsiz bölgelerin uzun olduğu durumlarda yapılan sabit köprü, gövdesinin uzun olması sebebiyle sorun yaşanmaktadır. İmplantla yapılacak tedavide ise dişsiz bölgeye uygulanan bir ya da daha fazla implant köprünün desteği ve dayanıklılığı arttırarak doğal dişe yakın çözümler sunar.

İmplant bazı istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi şeklidir.

Sakıncalı Olduğu Durumları Şöyle Sıralayabiliriz;

18 yaşını doldurmamış olan hastalarda;

Ergenlik çağını bitirmemiş bireylerin kemik oluşumu tamamlanmış olur. Bu durumda implant yapmak sakıncalıdır. Bu yaşlarda diş kaybedilse bile yer tutucular kullanarak kemik oluşumunun tamamlanması beklenmelidir.

Sigara tüketimi fazla olan hastalarda;

Sigara kullanımı ağız içerisinde dokularda oluşacak bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırır.

Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.

Yara iyileşmesini geciktirir.

Kanlanmayı azaltır.

Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

Şeker hastalarında;

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artar.

Kandaki şeker düzeyi kontrol altında olan hastalara implant yapılabilir. Şeker hastalarında cerrahi operasyon alanı mümkün olduğunca küçük tutulur. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra şeker hastaları için ağız hijyenini sağlamak çok önemlidir. Diyabet hastaları periyodik diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır.

Kalp rahatsızlığı olanlar;

Doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmaz.

Hiper tansiyonu olanlar;

hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda aşırı tepki söz konusudur. uyaranlara karşı aşırı tepki verildiğinde diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyonuna gidilmelidir.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;

Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmplantın Riskli Olduğu Durumlar?

18 Yaşını Doldurmamış Olanlarda;

Ergenlik çağını bitirmemiş bireylerin kemik oluşumu tamamlanmadığı için implant yapmak sakıncalıdır. Bu yaşlarda diş kaybedilse bile yer tutucular kullanarak kemik oluşumunun tamamlanması beklenmelidir.

Kemoterapi ve Radyoterapi Görenler;

Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi olan hastaların vücut dirençleri çok düşmektedir. Vücut direnci ve savunması çok zayıf olan hastanın cerrahi bir opersayon olan implant yapımı sonrasında enfeksiyon kapma riski oldukça yüksektir. Bu nedenden dolayı kemoterapi veya radyoterapi gören hastalara implant tedavisi uygulanmak çok risklidir ve önerilmez.

kemoterapi veya radyoterapi hastalarının tedavileri tamamlandıktan sonraki durumda da implant uygulaması için riskler devam etmektedir. Çünkü kemoterpi veya radyoterapi tedavisi bittikten sonra hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi ve iyileşmesi için de 3-6 ay arasında zaman geçmesi gerekir. Hastanın genel sağlığı iyi duruma geldiğinde, implant yapılabilmesi için genel tıp doktorunun onayına ihtiyaç duyulacaktır. sakınca görülmediği takdirde implant tedavisi yapılabilir.

Çene Kemiğinin Çok İnce Olduğu Durumlar;

İmplant uygulamasında çene kemiğinin kalitesi ve miktarı çok önemlidir. Titanyum implantlar belli uzunluk çap ve şekillerde üretilir. çene kemiğinin durumana göre diş hekimi en uygun implantı seçer.

ancak bazı durumlarda hastanın çene kemiği implant yapımına uygun olmayabilir. Bu durumda diş hekimi ileri cerrahi yöntemler kullanarak çene kemiğini implanta uygun hale getirebilir.

Temelde kemiği kalınlaştırma ve güçlendirme prensibine dayanan bu yöntemler;

Kemik Greftleme( kemik tozu); hastanın kendisinden veya dışarıdan elde edilen kemik dokusunun implant yapılacak bölgeye naklidir. Yama şeklinde uygulanan bu kemik dokusu hastadan alınabileceği gibi sentetik olarak hazırlanmış ya da hayvanlardan elde edilmiş olabilir. uygulamada daha çok sentetik olarak laboratuvarlarda üretilmiş kemik tozları kullanılmaktadır.

Kemik Açma; sandwich tekniği denilen bu uygulamada kemik açılarak genişleme sağlanır.

ileri cerrahi tekniklerle çene kemiği uygun hale gelen hastaya implant yapılabilir.

Alkol Ve Sigara Kullanımı;

Sigara kullanımının ağız içerisinde dokularda uluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması

Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.

Yara iyileşmesini geciktirmek.

Kanlanmayı azaltmak.

Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

Diyabet Hastalığı;

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmasından dolayı enfeksiyon riski artar.
Kandaki şeker düzeyi kontrol altında olan hastalara implant yapılabilir. Şeker hastalarında cerrahi operasyon alanı mümkün olduğunca küçük tutulur. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra şeker hastaları için ağız hijyenini sağlamak çok önemlidir. Diyabet hastaları periyodik diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır.

Kalp Hastalığı Olanlar ve Pil Kullananlar;

Kalp hastalığı olanlarda, doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmaz.

Kalp pili kullanan hastalara implant uygulamakta sakınca yoktur. Fakat bu tip vakalar da implantoloji öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için uygun olan antibiyotik kullanımına başlanması gerekir. Diş hekiminin ayrıca hastanın genel tıp doktoruna özel bir durumunun olup olmadığı hakkında bilgi alması gerekir. Bu kontrollerden sonra sakıncalı bir durum yoksa implant tedavisine başlanabilir.

Hipertansiyonu Olanlar

Hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda uyaranlara karşı aşırı tepki oluşabilir.bu durumda diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyonuna gidilmelidir.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;

Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmplantların Markası Önemlimidir?

İmplant Markaları ve Önemi;

Kullanımı gün geçtikçe artan implantların üretiminde rekabette yüksektir. Günümüzde bilinen implant markalarının sayısı 600 civarındadır. Yine bu implant markaları üretimlerinde 100'e yakın farklı dizayn kullanmaktadır. Her geçen gün büyüyen implant sektöründe bu kadar marka ve farklı dizaynın olması kafa karıştırıcı olsa da hepsi aynı amaca hizmet ettiğinden birbirlerinden çok da fazla farkları yoktur.

İmplant uygulamasının başarılı olması markasından daha çok, hekimin başarısı ve hastanın çene kemiğinin kalitesine bağlıdır. Diş hekimi hastanın çene kemiğini inceledikten sonra doğru implantı seçerek operasyona başlar. İmplantların geniş ve dar çaplı, uzun ya da kısa olarak çeşitleri vardır.
İmplantların dizaynları birbirinden farklı olabilir. Bazı implantlar daha silindir yapıdayken bazılarının boyun kısmı daha dar olabilir. İmplantın İçine monte edilen üst yapı parçalarının bağlanma şekilleri farklı olabilir. İmplant çene kemiğine kaynadıktan sonra porselen veya zirkonyum diş implantın üzerine vidalanabilir veya yapıştırılabilir. Bu şekilde farklı dizaynlar mevcuttur. Burada daha önemli olan hastanın çene kemiğinin iyi analiz edilmesi ve diş hekimi tarafından en uygun implantın bulunmasıdır.

Türkiye'de İmplant

Dünyada üretimi hızla artan implant Türkiyede de üretilmeye başlanmıştır. Ülkemizde yakın bir zamana kadar ithal edilen implantlar uzun çalışmalar sonucunda nihayet ülkemizde de üretilmeye başlamıştır.

Genel olarak implant markalarını ikiye ayırabiliriz. İlk grup da sektörde lider olan firmaları sayabiliriz. Bu firmalar yüksek ar-ge bütçeleri yenilikçi tasarımları ile öne çıkan lider firmalardır. İkinci grup da ise; ar-ge harcaması olmayan nispeten eski teknoloji kullanan dental implantların tasarımını satan firmaları söyleyebiliriz.

Ülkemizde Yaygın Olan İmplant Markaları;

Zimmer İmplant

Straumann

Biotech (CMI) implant

3i dental implantlar

Xive İmplant

Biohorizons

MIS-Alfagate implant

İmplant Direct

Camlog dental implant

astra

İmplanttan Önce Neler Yapılır?

İmplant Uygulamasından Önce;

İmplant diş operasyonuna başlamadan önce diş hekimi hastanın filmleri inceleyerek çene kemiği kalitesi ve miktarını öğrenir. Daha sonra titizlikle kullanılacak implantı seçer. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü implantlar çeşitli durumlara göre şekil ve ebatlarda üretilirler. Bu aşamada hastaya yapılacak olan operasyon ve sonrasında nasıl görüneceği hakkında bilgi verilir. İmplant uygulamasından önce tüm detaylar incelenip planlandığı için uygulama sırasında herhangi bir riskli durumla karşılaşma olasılığı düşüktür.

İmplant uygulamasına geçmeden önce ilk yapılması gereken hasta ağzındaki hijyeni sağlamaktır. Cerrahi bir operasyon olan implant yapımında enfeksiyona karşı ağız içi hijyeni ve implantın sterilizasyonu büyük önem taşımaktadır. Hijyen ve sterilizasyon sağlandıktan sonra diş hekimi implant yapılacak olan yerdeki dişetini cerrahi operasyonla açar. Çene kemiği ortaya çıktıktan sonra implant yapılacak bölgeyi kemiğe yük bindirmeden gerekli boşluğu açar ve implantı vidalar. İmplant üstü kapatma vidasıyla kapatılır ve açılan dişeti tekrar dikilir. Bundan sonra implant ve kemiğin bütünleşmesi için 1-3 ay arasında beklemek gerekir. Bekleme süresi implant markalarına göre değişkenlik göstermektedir.

Yapılan implant kemikle bütünleştikten sonra ikinci aşama olan üst yapılara geçilir. Üst yapılar implantın üzerine gelen porselen veya zirkonyum dan yapılan kuron dediğimiz yapay dişlerdir. Laboratuvarlarda hazırlanan porselen dişler implantın üzerine yapıştırılarak veya vidalanarak tuturulur. bu şekilde tamamlanan implantların çok başarılı olduğu ispatlanmıştır.

İmplant Uygulaması Ne Kadar Sürer?

İmplant Tedavisi Ne Kadar Sürer?

İmplant tedavisi cerrahi bir operasyonla yapılmaktadır. Eğer yapılacak olan tek bir implant operasyonu ise bu işlem 10 dakika ile 30 dakika arasında değişmektedir. İmplant tedavisinin süresi yapılacak olan implant sayısına ve hastanın çene kemiğine bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında da değişebilir. Cerrahi operasyondan sonra, implant ile kemiğin bürünleşmesi için (osseointegrasyon) 1-3 ay kadar beklenir. İmplant kemikleştikten üzerine oturtulacak olan protezler, birkaç seans da uygulanır. Toplamda 1-4 ay süren implant tedavisi sonucunda hastalar doğal dişe en yakın sonucu elde etmekte ve uzun ömürlü dişlere kavuşmaktadırlar.

İMPLANT AŞAMALARI

1-) İlk Muayene (Sağlık Problemim Var mı?)

İmplantlar bazı sağlık problemleri dışında, tek diş kaybı, birden fazla diş ve bütün dişlerin eksikliği (total dişsizlik) gibi durumlarda implant tedavisine başvurulur.

İmplant tedavisine engel olan sağlık durumları;

Sigara tüketimi fazla olan hastalarda;

Sigara kullanımı, ağız içerisindeki dokularda oluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması. Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkilmesi. Yara iyileşmesini geciktirme ve kanlanmayı azaltması gibi olumsuz etkileri vardır. Bu tip vakalarda dişhekimi onaylarsa İmplant öncesi ve sonrası sigara kullanımını azaltarak implant yapılabilmektedir.
Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

Şeker hastalarında;

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır.
Kandaki şeker düzeyi kontrol altında olan hastalara implant yapılabilmektedir. Şeker hastalarında cerrahi operasyon alanı mümkün olduğunca küçük tutulur. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra şeker hastaları için ağız hijyenini sağlamak çok önemlidir. Diyabet hastaları periyodik diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır.

Kalp rahatsızlığı olanlar;

Doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmamalı.

Hiper tansiyonu olanlar;

hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda aşırı tepki söz konusudur. uyaranlara karşı aşırı tepki verildiğinde diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyona gidilmelidir.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;

Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

2-) Çene Kemiğinin Durumu ve Uygulanabilirlik;

Bu aşamada hastanın genel muayenesi yapılır. Panoramik röntgeni alınarak çene kemiğinin durumu ve implant yapılacak olan bölgede ki kemik yoğunluğu ölçülür. Kemik yoğunluğu implant için uygun değilse kemik grefti yapılarak bu bölgenin kemikleşmesi beklenir. Diş hekimi bu sırada kullanacağı implantın seçimini dikkatle yapar.

3-) İmplantın yapılması;

İmplantın yapılma süresi yaklaşık olarak 15-40 dakika arasındadır. Önce dişetinde açılan kesiyle kemiğe ulaşılır. İmplant ölçüne göre çene kemiği delinir ve implant vidalanır. Üsta yapıların yapılabilmesi için implantın çene kemiğine kaynaması gerekmektedir. Bu süre 1-3 ay arasında değişmektedir.

4-) Protezlerin Hazırlanması;

Yapılan implant çene kemiğle bütünleştikten sonra sıra protezlerin hazırlanmasına gelir. Ağız içinden alınan ölçü ve renk hedeflemesi yapıldıktan sonra protezler porselen laboratuvarlarında teknisyen tarafından gerçek dişlerinize uygun ve estetik bir şekilde hazırlanır. Hasta ağzında ki denemelerden sonra son şekli verilir.

5-) Üst Yapıların Yapılması ve Mutlu Son

Son aşamada çene kemiğine kaynayan titanyum implantın üzerine kuron dediğimiz porselen veya zirkonyumdan yapılan kaplamalar laboratuvarda hazırlanır. hasta ağzından alınan ölçüye göre yapılan bu kuronlar yada protez dişler implant üzerine vidalanarak ya da yapıştırılarak oturtulur. Dişlerine kavuşan hastaya dişhekimi uyarılarını yaptıktan sonra işlem tamamlanmış olur.

İmplantın Başarısı Nelere Bağlıdır?

Yaklaşık olarak 200 yıldır üzerinde çalışılan ve geliştirilen implantlar esas ivmeyi günümüzde kullanılmaya başlayan titanyum malzemeden sonra kazanmıştır. Titanyum malzemeden üretilen implantların kemik uyumu ve başarı oranları oldukça yüksektir. Araştırmacılar ve implant üreticileri tarafından uzun dönem olarak yapılan hasta takiplerinde %98 gibi yüksek oranlarda başarı rapor edilmiştir.

İmpantların Başarıları Nelere Bağlıdır.

Hastanın iyileşme gücü;

implantolojide başarıyı etkileyen faktörlerin içinde en önemlisi hastanın iyileşme gücüdür. Genel sağlık durumu iyi olan hastaların iyileşme süreci daha kısa olmaktadır.

18 yaşını doldurmuş olmak (kemik gelişiminin tamamlanması);

Ergenlik çağını bitirmemiş bireylerin kemik oluşumu tamamlanmış olur. Bu durumda implant yapmak sakıncalıdır. Bu yaşlarda diş kaybedilse bile yer tutucular kullanarak kemik oluşumunun tamamlanması beklenmelidir.

Alkol Ve Sigara Kullanımı;

Sigara kullanımının ağız içerisinde dokularda uluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması

Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.

Yara iyileşmesini geciktirmek.

Kanlanmayı azaltmak.

Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

Diyabet Hastalığı;

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır.
Kandaki şeker düzeyi kontrol altında olan hastalara implant yapılabilmektedir. Şeker hastalarında cerrahi operasyon alanı mümkün olduğunca küçük tutulur. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra şeker hastaları için ağız hijyenini sağlamak çok önemlidir. Diyabet hastaları periyodik diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır.

İmplantların Markası;

Kullanımı gün geçtikçe artan implantların üretiminde tahmin edebileceğiniz gibi rekabette yüksektir. Günümüzde bilinen implant markalarının sayısı 600' civarındadır. Yine bu implant markaları üretimlerinde 100'e yakın farklı dizayn kullanmaktadır. Her geçen gün büyüyen implant sektöründe bu kadar marka ve farklı dizaynın olması kafa karıştırıcı olsa da hepsi aynı amaca hizmet ettiğinden birbirlerinden çok da fazla farkları yoktur. İmplant uygulamasının başarılı olması markasından daha çok, hekimin başarısı ve hastanın çene kemiğinin kalitesine bağlıdır.

İmplant markalarının operasyondaki başarı oranları %10 civarında olsa da bazı özel implant markaları ar-ge ayırdıkları yüksek bütçeler sayesinde hastaya ve hekime kolaylıklar sunan implantlar üretmektedir. Bu implantlar hızlı iyileşme süreleri sayesinde hastaya avantaj yaşatırken, üst yapıları eklemek için daha gelişmiş bağlantı şekilleriyle de diş hekimine kolaylık ve sağlamlık sunmaktadır.

Hipertansiyon ve Kalp hastalığı;

Kalp hastalığı olanlarda, doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmamalı.

hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda aşırı tepki söz konusudur. uyaranlara karşı aşırı tepki verildiğinde diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyonuna gidilmelidir.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;

Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmplant Sonrası Bakımı;

İmplantolojinin başarılı olabilmesi için hastanın genel sağlık durumunun iyi olması ilk şarttır. Sağlık durumu ve kemik yapısı müsait olan hasta yeterli iyileşme potansiyeli potansiyelini taşımaktadır. Hastaya doğru teşhisin konulması ve implantın özenle seçilmesi hekim ve hasta açısında oldukça önemlidir. Başarıyla sonuçlanan implantolojiden sonra implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması çok önemlidir. İmplant hastasının cerrahi işlemden sonra hekimin tavsiyelerine uyması yüksek önem taşımaktadır. Az da olsa yaşanan İmplant kayıplarında hasta hatalarının payıda yüksektir. 2 saat bir şey yememek, 24 saat sigara içmemek, sıcak ve sert gıdaları 24 saat tüketmemek v.b. gibi önemli tavsiyelere mutlaka uymak gerekmektedir.

Hekimin Başarısı;

İmplantın başarısındaki hekimin rolü çok önemlidir.
Hastanın iyi muayene edilmesi, çene kemiğinin durumunun iyi saptanması, implant yapılacak olan kliniğinin steril ve eksiksiz olması, kemik yapısına göre doğru ölçülerdeki implantın seçilmesi ve implantın açısının doğru ayarlanması ilk aşamada hekimin başarısını belirleyen unsurlardır.

İmplantın asıl başarısı ise uzun vadede ortaya çıkmaktadır. İmplantın başarısında söz edebilmek için, üzerine yük geldiği zaman vereceği tepki çok önemlidir. Bu da bize implantın üzerine sonradan yerleştirilen yapay diş (protez) yapımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İmplant üstü protezlerin planlamaları titizlikle yapılmalı, kemik içerisindeki titanyum implanta aşırı yük getirecek uygulamalardan kaçınılmalı ve protezin yüksekliği iyi ayarlanmalıdır.

Her Yaşta İmplant Mümkün mü?

Hangi Yaşlarda İmplant Uygulanabilir?

İmplant diş yapımı doğrudan doğruya çene kemiği kalitesi ve miktarıyla ilgilidir. Bu yüzden implant kemik gelişimini tamamlamış olan hastalara yapılmaktadır. Kemik gelişiminin tamamlanması kızlarda 15-16 yaşından sonra iken erkekler de 17-18 yaşından sonra tamamlanmaktadır. İmplant tedavisinde kemik gelişimine bağlı alt yaş sınırı olan implant uygulamasının üst yaş olarak herhangi bir sınırı bulunmamakta çok ileri yaştaki hastalara dahi yapılabilmektedir.

Genel sağlık durumu iyi olan ve çene kemiğinde yeterli kemik bulunan ileri yaştaki hastalara implant tedavisi uygulamakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu yaşlarda veya daha önce ortaya çıkabilecek sistemik rahatsızlıklar bazen tedaviyi güçleştirebilir.

Kemik Gelişimini tamamlamamış hastalarda;

Ergenlik çağını tamamlamamış bireylerde kemik gelişimi devam ettiğinden implant uygulaması için uygun değildir. İmplant yapabilmek için kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir.

Şeker hastalarında;

Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır.

Sigara tüketimi fazla olan hastalarda;

Sigara kullanımı, ağız içerisindeki dokularda oluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması. Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkilmesi.

Hiper tansiyonu olanlar;

hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda aşırı tepki söz konusudur. uyaranlara karşı aşırı tepki verildiğinde diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Kalp rahatsızlığı olanlar;

Doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmamalı.

Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;

Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmpant Sonrası Neler Yapılmalıdır?

İmplant Sonrası Şişlik

İmplant operasyonu sonrası cerrahi işlem bölgesinde şişlik olması normaldir. Çene kemiğinde implant için açılan yuva bir miktar açılan dişeti implant bölgesinde az da olsa bir tramvaya neden olmaktadır. Diş hekimi bu bölgede az da olsa şişlik beklediğinden İmplant bölgesine buz kompresi yapılmasını ister.

Hasta elindeki buz torbalarını ağız dışından implant bölgesine tutulur 3-5 dakika tutulup 8-10 dakika dinlendirerek uygulanır. Uzun süre buz tutulması durumunda buz yanığı olunabilir. Bu uygulama şişlik oluşmasını belli ölçüde azaltır.

İmplantın çene kemiğiyle bütünleşene kadar yemek yerken implant üzerine baskı uygulamamaya dikkat ediniz.

Ağrının devam etmesi, abse oluşması durumunda veya dudakta uyuşma hissetmeniz halinde zaman kaybetmeden diş hekimine başvurun.

İmplant Sonrası Ağrı

Fazlasıyla bakteri barındıran ağız ortamı ilk günlerde implant bölgesinde enfeksiyona neden olabilir. Bu yüzden antibiyotik kullanımı önemlidir. Bunun yanında hasta yeterli ağız bakımı yapmadığı veya, verilen ilaçları düzenli kullanmayıp hekimin tavsiyelerine uymadığı durumlarda yine enfeksiyon, geç iyileşme ve ağrı problemleriyle karşılaşabilir.

Başarılı bir implantoloji den sonra çevre dokulara zarar verilmediğinden ağrı vakası beklenmez. Küçük çaplı ağrılar olabilmekle birlikte implant kaynaklı ağrı beklenmez. Büyük çapta ve uzun süren ağrılar normal değildir ve hekime başvurmak gerekir. Bu tip ağrıların sebebi hekim ya da hasta kaynaklı olabilir. Diş hekimi tarafında yapılan hatalar genelde; yeterli sterilizasyon olmayışı, yanlış uygulamalar, markasız veya hatalı üretim implantların ticari amaçlı kullanımı sayılabilir. Hasta tarafında ise, implant sonrası diş hekimi tavsiyelerine uymamak, alkol sigara gibi zararlı maddeler kullanmak, ilaçları söylendiği gibi kullanmamak, implant bölgesini zorlayıcı hareketler de bulunmak ve kötü ağız bakımı sayılabilir.

İmplant Ameliyatı Sonrası Nasıl Beslenmeli?

İmplant ameliyatı sonrasında birkaç ay beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Titanyum implantın çene kemiğine kaynama süreci olan bu dönemde yumuşak gıdalarla beslenerek implantın stabilitesine zarar vermemiş oluruz.

Sıcak ve soğuk gıda tüketmemek;dişhekimin yapacağı tavsiyelere uymak implantolojinin başarılı sonuçlanmasında büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir implant ameliyatından sonra diş hekiminizin size söyleyeceği ilk şey sıcak ve çok soğuk gıdalar tüketmemek olacaktır. Uygulanan implant sayısına, implantın markasına ve cerrahi işlemin düzeyine göre 3-10 gün arası bu tavsiyeye uymak gerekmekir.

Sert Gıdalar Tüketmemek;

Cerrahi operasyonla açılan dişeti operasyon sonrası dikilerek kapatılır. Dişeti düzelene kadar beklemesi gereken dikişlerin darbe almaması çok önemlidir. Diş hekimi tarafında dikişler alınana kadar sert gıdalar tüketmemek veya bu dikişli bölgeye gelecek baskıdan kaçınmak gerekir. Bu süreçte yumuşak veya sıvı gıdalar tüketerek beslenmek gerekir. Eğer tek tarafta implant yapılmışsa implant olmayan bölgeyi kullanmak daha akıllıca olacaktır.

İmplant ve Ağız Bakımı

İmplant ameliyatından sonra ilk 48 saatlik dilimde ağız bakımı çok önemlidir. Ağız içinde basınç oluşturacak hareketlerden kaçının. İmplant sonrası 1 gün boyunca ağızınızı çalkalamayın ve gargara yapmayın. Ağız içinde biriken tükürüğü mümkün olduğunca yumuşak olarak emmeden tükürün. Emerek yapılan tükürmede negatif yönde oluşan basınç çok zararlıdır. Yine ağız içinde basınç yapacak oflama veya üfleme benzeri hareketlerden kesinlikle sakının.

İlk günlerde ağız temizliği yaparken fırçalama ve diş ipi kullanımında dikkatli olmak gerekir. Mümkün olduğunca yavaş hareketlerle uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra implant alanlarını nemlendirilmiş pamuk bez veya gazlı bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

İlaç Kullanımı;

Cerrahi operasyondan sonra ilk birkaç günde duyulacak ağrı normaldir.Ameliyat sonrası dişhekimi tarafından verilen ağrı kesiciler ve antibiyotikleri söylendiği gibi düzenli olarak kullanın.Ağrınız kalmasa dahi ağrı kesici ilaçlarınızı planlandığı gibi kullanmaya devam etmelisiniz. Çünkü ağrı kesiciler bilinen etkileri dışında şişlik indirici özellikleri sebebiyle bir süre daha kullanılabilir. Eğer hekim tarafından bir gargara verildiyse söylendiği şekilde ve zamanda yapılmalıdır. İlk günlerde gargara yapmak zararlı olabilir.

Cerrahi bir işlem olan İmplant operasyonu sırasında kesilerek açılan dişeti işlem sonrası dikilerek tekrar kapatılır. Burada oluşan yara çok kısa sürede iyileşmekle birlikte ilk 2 gün kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmak gerekir. dişhekimi tarafından verilen ağrı kesici yerine kanı sulandıran aspirin kullanımı sakıncalıdır. Aspirini kan sulandırıcı olarak kullanan hastalar hekimlerine danışmadan aspirini kesmemelidir.

Sigara ve Alkol Kullanımı;

İmplant operasyonu sonrasında sigara ve alkol kullanımı iyileşme sürelerini olumsuz yönde etkiler. Öncesinde de kullanımı önerilmeyen bu iki zararlı maddelerin zararaları;

Sigara kullanımı ağız içerisinde dokularda oluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırır.

Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.

Yara iyileşmesini geciktirirler.

Kanlanmayı azaltırlar.

Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

İmplantın Sakıncaları Var mı?

Dünya üzerindeki başarı oranları %97 olan titanyum implantların insan vücudunda bilinen hiçbir yan etkisi ya da alerjik reaksiyonu yoktur. Kemik uyumu tam olan titanyum maddesi tıp alanında ilk olarak 1950' li yıllarda ortopedi alanında kullanılmıştır. İlk denemeler maymunlar üzerinde iki kemiği birleştirmek için yapılmış ve yüksek oranda başarı sağlanmıştır. Bu başarıdan sonra çene kemiğinde uygulanması düşünülmüş ve mükemmel bir uyum gözlenmiştir. Günümüzdeki teknolojiyle yüzey özellikleri de oldukça gelişen implantlar çene kemiğiyle

İmplantların Başarısız Olması

Başarıyla sonuçlanan implantolojiden sonra implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması çok önemlidir. İmplant hastasının cerrahi işlemden sonra hekimin tavsiyelerine uyması yüksek önem taşımaktadır. 2 saat bir şey yememek, 24 saat sigara içmemek, sıcak ve sert gıdaları 24 saat tüketmemek v.b. gibi önemli tavsiyelere mutlaka uymak gerekmektedir.

İyileşme sürecini olumsuz etkileyen diğer bir unsurda sigara kullanımıdır.

Sigaranın İmplant Üzerindeki Etkileri;

Sigara kullanımının ağız içerisinde dokularda uluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması

Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.

Yara iyileşmesini geciktirmek.

Kanlanmayı azaltmak.

Not: Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

İmplant Destekli Protezler

Protez Nedir?

Genel olarak protez ağızda farklı sebeplerle oluşmuş estetik bozulmaların veya kaybedilen dişlerin yerine uygulanan, doğal dişlerin tüm estetik ve fonksiyonel görevlerini taklit etmeye çalışan tüm yapay oluşumlara denir.

Sabit Protezler;

İmplant Destekli Sabit Protezler;

. Hareketli total protezler kullanım ve bakım zorluğu açısından günümüzde yerini implant destekli sabit protezlere bırakmaktadır.

Yüksek teknolojiyle üretilen titanyum implantlar aslında diş hekimliğinde kronikleşmiş bir çok sorunu da ortadan kaldırmıştır. Belki de en çok sevindirdiği hasta grubu, hareketli total protez kullanan tam dişsiz hasta grubudur. Hareketli protezin tüm sıkıntılarını ortadan kaldıran implant destekli protezler hastaya büyük konfor kazandırır.

İmplant destekli sabit protez hastanın durumuna ve tercihine göre iki türlü yapılır.

Bunlardan ilki hareketli total protez kullanan hastaların protezlerini sabit proteze çevirme yöntemidir. Bu durumda hasta en 2 adet implantla hareketli total protezini stabil hale getirebilir.

İkinci yöntemde ise, Günümüzde daha çok tercih edilen implant sayısı arttırılarak yapılan tamamen sabit protezlerdir. doğal diş formunda son derece estetik protezlere kavuşan hastaların özgüvenini de arttırmaya yardımcı olur. Total dişsizlik durumlarında uygulanan bu protez yönteminin başarısında teknisyenin payı yüksektir.

Tek Kronlar;

Estetik açıdan iyi görünmeyen fazla madde kaybı(kırık, büyük dolgulu, kanal tedavili) ya da renk bozukluğu olan dişlerde tekrar eski haline getirmek sağlamlaştırmak estetiğini tekrar kazandırmak için uygulanan kaplamalara denir. Kronlar dişetinin üzerinde kalan kısma uygulanan metal destekli porselen veya zirkonyumdan doğal dişin formunda yapılan bir kaplama çeşididir.

Kullanıldığı Alanlar;

Estetiği bozan büyük dolguların restorasyonunda

Zayıf kalan dişleri güçlendirmek ve kırılmasını önlemede

İmplantlara üst yapı olarak

Kırılan dişleri kurtarmak için

Şekil bozukluğu olan dişleri düzeltmek için

Rengi bozulan dişleri düzeltmede

Diş kaybında oluşan boşlukları komşu dişlerden destek alarak köprü yöntemiyle doldurmak


Hareketli Protezler;

Total Protezler;

Doğal dişlerin bütünüyle kaybedildiği durumlarda kullanılır. Total protezler titanyum implantın kullanılmaya başlamasına kadar tamamıyla dişsiz ağızlarda kullanılan ve çeşitli kullanım zorlukları olan protez çeşididir. Hareketli yapısından dolayı ağızdan sıkça çıkabilen ve damak yüzeyini de kapladığı için his kaybına neden olan kullanımı ve bakımı zor bir protez çeşididir.

Günümüzde ise total protezler yerini implant destekli protezlere bırakmış ve tamamen dişsiz ağızlar için tek alternatif olmaktan çıkmıştır.

Parsiyel (Bölümlü) Protezler;

Çok sayıda diş eksikliği olan ancak hastanın kendi dişleride olduğu durumlarda, diş eksikliği olan bölgeye kroşe dediğimiz metal bir kancayla tutturulan kısmi bir protez çeşididir.

Hassas Bağlantılı Protezler;

Yine kısmen dişsiz olan hastalarda kullanılan kısmi protez çeşididir. Diğer hareketli protez çeşitlerine göre daha yeni ve üstün olan bu yöntem de tutuculuk kroşelerle (metal kanca) değil hasas bağlantı dediğimiz çıtçıtlarla sağlanmaktadır.

Hasas bağlantılı protezler daha estetik olan görünümleriyle parsiyel proteze oranla daha üstün sayılmaktadır. Sağlık ve kullanım açısından da daha iyi durumda olan bu protez çeşidi tutunmadaki başarısıyla da tercih sebebi olmaktadır.

İmplantın Ömrü Ne Kadar?

İmplantların ömürleri diğer konservatif diş tedavilerine kıyasla çok daha uzun ömürlüdür. Yapılan araştırmalara göre titanyumdan üretilen 30 yıl önce yapılan implantların bile yüksek oranda varlıklarını korudukları gözlenmektedir. İmplantların neden bu kadar uzun ömürlü olduklarını anlamak için titanyumun özelliklerine bakmak daha açıklayıcı olabilir.

Sıkça sorulanlar

Her diş eksikliğinde implant uygulanabilir mi?


Neredeyse endikasyonu olan her vakada implant uygulaması yapılabilir.

İmplant uygulamaları her kemiğe yapılabilir mi?


İmplantın başarısında uygun kemik bulunması en önemli faktörlerden biridir. Yine de gelişen tekniklerle beraber sinus ( lift )kaldırma ve kemik ekme ( agmentasyon ) gibi operasyonlarla birçok vakada rahatlıkla implant uygulaması yapılabilir.

İmplantın vücut tarafından reddedilme riski var mıdır?


İmplantlar titanyum, zirkonyum gibi alaşımlardan yapılabileceği gibi zirkon gibi seramik materyalinden de yapılabilir. Bütün bu materyallerin ortak özelliği vücut tarafından yabancı madde olarak görülmemeleridir. Vücut bu materyallere karşı antijen üretmemektedir.

İmplant tedavisinde izlenen süreç nedir?


İmplant tedavisi klasik protez tedavilerine göre daha uzun sürede olmasına rağmen kullanım açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.


İmplant tedavisi cerrahi ve protez olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Cerrahi aşaması materyaldeki gelişmelere bağlı olarak 6 haftaya kadar düşmüştür. Normal şartlar altında ise bu süre 2-3 ay arasında değişmektedir. Ancak sinüs lift (kaldırma) veya kemik tozu ekme gibi durumlarda bu süre biraz daha uzamaktadır. Protez aşaması ise klasik protez aşamalarına benzer olarak yapılabilmektedir.

İmplant tedavisi sırasında ve sonrasında ağrı çok olur mu?


İmplant yerleştirme sırasında lokal anestezi kullanılmaktadır ve hasta hiç bir ağrı hissetmemektedir.
Operasyon sonrasında ise yeterli bakım ve ilaçların düzenli kullanılması ile çok konforlu bir iyileşme döneminin geçirilmesi sağlanmış olur.


Bir çok hasta implant tedavisi sonrasında hissedilen ağrının, diş çekimi sonrasındaki ağrıdan daha az olduğunu belirtmektedir.

İmplant cerrahisi sonrasında şişme ve morarma olur mu?


Çok sık olmasada cerrahi müdehale sonrasında bu tür şikayetler olabilir. Cerrahiyi takip eden 12 saat süresince mutlaka soğuk kompres uygulanması önerilmektedir.

İmplantlar düşer mi?


Doğru endikasyon ve kaliteli implant seçimi ile hekim tecrübesinin birleşmesi implant başarı oranının %98'lere ulaşmıştır.
Özellikle kullanılan implant materyellerinin seçimi çok önemlidir. Kendini ispatlamış ve uzun süreli klinik çalışmalara sahip implantların kullanılması gerekir.

Kaybedilen implantın yerine yenisi yapılabilir mi ?


İmplantın kaybı genellikle cerrahi operasyonu takiben 6 ay içinde oluşur. Diş çekimine benzer şekilde implantın yerinden alınmasını takiben kemiğin iyileşmesi beklenir ve yeni implant yerleştirilir.
Geç dönemde meydana gelen kayıplar ise çoğunlukla sonradan meydana gelen diş eti problemlerine bağlı olarak oluşmaktadır.

İmplantların vücuda bir zararı var mıdır?


İmplantların insan sağlığına bir zararı yoktur bununla beraber implant mevcut kemiğin fonksiyon görmesini sağladığından, kemik miktarının da korunmasına yardımcı olmaktadır.

Sigara kullanımı implant yapılmasını etkiler mi?


Yoğun sigara kullanan bireylerde implant yapılan bölgede enfeksiyon riski 2-3 kat daha fazla olmakta ve iyileşme gecikmektedir. Bu tür hastalarda implant yapılması önerilmemektedir.
Özellikle erken dönemde sigara kullanımı yara bölgesinde enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Dikişsiz implant tedavisi nedir?


Özel punc adını verdiğimiz aletlerle diş eti bir kapak gibi kaldırılarak implant yerleştirilir. Hem ameliyat hem de iyileşme süreci daha kısadır. Bununla beraber dikiş atılmaması ve kanamanın az olması punc tekniğinin diğer bir avantajıdır.

Eksik her diş için bir implant gerekli midir?


Özellikle sabit protezlerde ideal olanı bu olsa da bir kaç dişin eksikliği iki ya da daha fazla implantla tedavi edilebilir.

İmplant tedavisi sonrasında geçici protez yapılabilir mi?


Ameliyat sonrasında özellikle damak protezi kullanan hastalara yapılan mini implantlarla aynı gün geçici protezlerin kullanımı sağlanabilmektedir.

İmplantların temizliği önemli midir?


Ameliyat sonrasında özellikle damak protezi kullanan hastalara yapılan mini implantlarla aynı gün geçici protezlerin kullanımı sağlanabilmektedir.

İmplantlar hangi vakalarda uygulanabilir?

Alt çene tam dişsiz hastalar


* Alt çenede tam dişsiz hastaların kullanıldığı damak protezleri hem dilin hareketi hem de protezi tutan dokuların miktarının çok az olması, protezin çok hareket etmesine ve fonksiyon sırasında probleme neden olmaktadır.
* Öksürme, esneme gibi hareketlerde protezler ağızdan çıkabilmektedir. Devam eden vuruklar ve kemikteki erimenin artması bu problemi daha da artırmaktadır. Bu tip hastalarda uygulanacak en az iki implant bu problemlerin çözülmesinin yanı sıra hastanın yaşam kalitesini de artıracaktır. Yeterli kemiğin olduğu durumlarda sabit protezler de rahatlıkla yapılabilmektedir.

Üst çene tam dişsiz hastalar


* Bu tür hastalarda tutuculuk her ne kadar alt çene kadar kötü olmasa da yapılacak en az iki implantla hem protezin tutuculuğu artmakta hem de protezin damakta kapladığı alan azalmaktadır. Bu da hastanın hem psikolojik olarak daha rahat hissetmesini hem de kullanımını kolaylaştıracaktır. Özellikle mide bulantısı olan hastalarda protezin kapladığı alanın azalması hastanın daha konforlu hissetmesini sağlayacaktır.
* Hem alt hem de üst çenede birkaç dişin eksik olduğu durumlarda implantlar geniş şekilde kullanılmaktadır. protez dediğimiz köprü restorasyonları yapmak yerine, implant uygulamaları yapmak daha koruyucu olacaktır. Bununla beraber hareketli kullanmak zorunda olan hastalarımızın implant tedavisiyle beraber sabit protez kullanabiliyor olması büyük avantajdır.
* Tek diş eksikliği olan hastalarda iki komşu dişi feda etmek yerine tek bir implant yapılması hem komşu dişleri koruyacak hem de kemikteki erimeyi de durduracaktıR.

İmplant destekli sabit restorasyonların avantajları nedir?


* Hasta kendi doğal dişleriymiş gibi hisseder


* Kullanımı daha rahattır

İmplant tedavisiyle beraber;


* İyi bir estetik


* Kendi dişleriymiş gibi rahatlıkla yemek yiyebilme, sağlıklı ve dengeli beslenme


* Rahatlıkla konuşabilme


* Özgüvenin artmasıyla daha mutlu, sosyal bir hayat


* Rahatlıkla gülümseyebilme


* Günümüzde implantlar doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında hasta açısında çok iyi sonuçlar vermekte ve uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilmektedir.

Dental implant tedavisinin genel avantajları nelerdir?

En önemli avantaj implantlar üzerine yapılacak protezin, sizin tarafınızdan, kendi dişleriniz gibi hissedilmesi ve konuşma gülme çiğneme gibi günlük işlemleriniz sırasında kendinizi kısıtlamamanızdır.

· Dişlerini kaybederek protez kullanmaya başlayan hastalarda biyolojik bir kural olarak kemik erimesi görülür. Bu durum, bir süre sonra yanak ve dudağın desteği kaybolduğundan yüz şeklinde değişikliklere, profilde çöküntülere neden olabilir. Ancak implantlar kemik üzerine kuvvetin ilerlemesini sağladıklarından kemik erimesini ve dolayısı ile yüz şeklindeki değişiklikleri engellerler.

· Diş çekimlerinden sonra kişilerin çiğneme etkinliği yaklaşık 4 kat azalır. İmplant'lar kemik içine yerleştirileceğinde doğal dişiniz varmışçasına çiğneme kuvveti uygulamanızı sağlar. Sonuçta da daha etkin bir öğütme işlemi yapabilirsiniz.

· Bir diğer avantaj protezlerin sıkıca yerinde durmasıdır. Bu sayede protezlerin hareket etmeyeceğini bilmek ve rahatça gülmek, yemek yemek daha rahat olacaktır.

Isırma kuvveti ve protez tutuculuğu en üst seviyede olacağı için konforunuz artacaktır.

Rahatsız edeceğini düşünmeden her türlü gıda maddesini tüketebilirsiniz. Bu da dengeli beslenmenizi sağlayacaktır.

Operasyon sonrası çalışabilir miyim?

İmplant operasyonu genelde dişi çekimi kadar basit bir işlemdir. Bu nedenle standart uygulamalarda, işlem sonrasında sadece dinlenmeniz yeterlidir.

İmplantların yerleştirilmesi ile her şeyin tamamlanarak protezlerin kullanılır hale gelmesi ne kadar süre alır? Ne kadar süre ile dişsiz kalınır?

Ayrıntılı bir muayene ve tedavi planından sonra tedavinin ilk aşaması implantların yerleştirilmesidir. Bu işlemden sonra genel olarak bir hafta kadar bölgeye kuvvet iletilmesi istenmediğinden hiç protez takılmaması önerilir. Daha sonra hastanın varolan protezinin içi yumuşak kalacak bir malzeme ile doldurularak implantın kemik ile iyileşme süresi olan 1.5-2 ay hastaya geçici protezi kullandırılır. Bu sayede hasta sosyal hayatını sürdürebildiği gibi alışkın olduğu çiğneme işlemini de yapabilir.

Tedavinin ikinci aşaması olan protez yapımı ise genel olarak 1-3 hafta içinde tamamlanır ki iyileşme süreci 2 ay kabul edilirse implant destekli protezlere ortalama iki buçuk ay gibi bir sürede sahip olunabilir. Ancak çok daha kısa sürede kemik ile birleşmesi söz konusu olan implant çeşitleri de son dönemlerde kullanılabilmektedir. Kemik defektlerinin olduğu hastalarda ileri cerrahi tekniklerle kemik onarılmaları yapılırsa, iyileşme dönemi defekt boyutlarına göre uzayabilir.

Dental implantların vücut tarafından reddedilmesi olası mıdır?

Titanyum implantların kemikle birleşmesi, canlı organ naklinden çok daha farklı bir mekanizma ile oluşmaktadır. Bu nedenle doku uyuşmazlığı, kan uyuşmazlığı ya da daha özel birtakım testlere gereksinim yoktur.

Halk arasında implantın reddedilmesi olarak nitelendirilen kavram, bilimsel olarak doğru değildir. Başka bir deyişle implantların reddedilmesi söz konusu değildir.

Ancak implantın yerleştirildikten sonra başarısızlığı söz konusu olabilir. Bunun da en önemli nedeni, hastanın hekim önerilerine dikkat etmemesi sonucunda oluşan implant çevresindeki küçük enfeksiyonlardır.

Vucut için hiçbir zararı olmayan bu enfeksiyonlar genelde başka bir implantın yerleştirilmesi gerektirdiğinden, sadece zaman kaybına neden olurlar. İmplant malzemesi olarak kullanılan titanyum'un alerjik bir reaksiyon geliştirdiği bu güne kadar hiçgözlenmemiştir.

Uygun şartlar sağlandığı ve doğru işlemler yapıldığı zaman dental implantların başarısızlığı yok denecek kadar azdır.

Başarı kriterleri

*uygun hasta seçimi

*hekimin deneyimi

* hasta'nın ağız sağlığına önem vermesi ve düzenli kontrollere gelmesi sayılabilir.

Bir implantın başarısız olma durumunda aynı bölgeye tekrar implant yerleştirilmesi mümkündür.

İmplantların ömrü ne kadardır?

Düşünecek olursak doğal dişler bir ömür boyu hizmet vermesi gereken organlarımızdır. Ancak örneklere bakacak olursak hayat boyunca diş kayıplarımız olduğu da bir gerçektir.

Yayınlanmış bilimsel raporlar 30 sene önce uygulanmış implantların %80'i aşkın bir kısmının halen ağızda bulunduğunu göstermektedir. Ancak bunların hekim uygulamasını takiben hastanın çok iyi bir ağız temizliği sağlayabildiği durumlar olduğu unutulmamalıdır.

Bununla birlikte düzenli olarak diş ve dişeti sağlığınızı kontrol ettirmeniz ve az sayıda sigara tüketmeniz de etken faktörlerden bazılarıdır.

Köprü olsun, modern protez olsun, implant dışı standart protetik uygulamaların ortalama ömrü ise gene bilimsel veriler ışığında 7-12 senedir.

Hepimiz biliriz ki diş problemleri yetersiz hasta bakımı ya da ihmal sonucu ortaya çıkar. implantlar içinde bu geçerlidir. Diş hekiminin kontrolü dışında bulunan beslenme alışkanlıkları, kalıtsal durum, doğru ağız bakımı, sigara alışkanlığı gibi sebepler nedeniyle bu sorunun kesin cevabını vermek zordur. Ancak her hekim implant uyguladığı hastasının bunları bir ömür boyunca problemsiz taşımasını hedefler. Son yıllardaki implant yüzeylerindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda implantların doğru bakımla ömür boyu ağızda hizmet etmesi beklenir.

İmplantlar özel bakım gerektirir mi?

Dental implant sahibi olan hastalar onları doğal dişlerle aynı şekilde kabullenmeleri ve aynı bakımı uygulamalarıdır. Bu hastalar düzenli kontrollere gelmeli ve düzenli fırçalamalıdırlar. Diğer organlarımız gibi dişlerimizde düzenli kişisel bakım ve profesyonel kontrol gerektirmektedir. İmplantlarda kendi dişleriniz gibi hatta daha fazla bakım ihtiyacı gerekir. Bu bakımda düzenli fırçalama ve arayüz temizliği yapmakla mümkündür. Bu nedenle kişisel ağız bakımını yapamayacak ya da ihmal edecek kişilerin implant tedavisi görmesi bazı problemler ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu tip bir tedavinin uzun süre başarılı olabilmesi için gereken en önemli faktörün düzenli ağız bakımı olduğu unutulmamalıdır. Bunun dışında tedavinin tamamlanmasından sonra hekiminizin direktifleri doğrultusunda düzenli kontrollere gitmeniz gerekir.

Doğal dişler ile implantlar bir arada kullanılarak implant sayısı azaltılabilir ve tedavi ücreti düşürülebilir mi?

Bu mümkün olmasına rağmen zorunluluk olmadıkça tercih edilmez. Bunun nedeni dişler ile implantların kemik içindeki esnekliklerinin farklı olması ve bu durumun ileride problem çıkarır. Bu nedenle kısa dönemde maddi olarak ekonomik gibi görülen bu durum uzun dönemde daha fazla masraf ve problem çıkarabilecek bir yöntem olabilir.

İmplantlar çekim yapıldıktan hemen sonra yerleştirilerek zaman kaybı önlenebilir mi?

Bu giderek populer olan bir işlemdir ancak başarılı olabilmesi için

*Çekim yerinde yeterli kemik olması

* Çekim yerinin tamamen iltihaptan uzak olması

* Çekilen dişe komşu dişlerde dişeti iltihabı olmaması

İmplantların çene kemiğinin erimesini engellediği doğru mu?

Evet. İmplantlar da diş kökleri gibi kuvvet iletimine neden olup destek kemiğe bir görev yüklediklerinden kemik erimesini engellerler. Böylece diş kayıpları sonrası zaman içinde ortaya çıkan estetik sorunlarla karşılaşılmamış olunur.

Dişeti iltihabı nedeniyle dişlerimi kaybettim. Hala implant tedavisi görebilir miyim?

Evet. Ağız bakımına sürekli dikkat edecek, ve kontrolleri aksatmazsanız implant tedavisi görebilirsiniz.

Çok alerjik bir bünyem var. Dental implantlar alerji yapar mı?

Günümüzde kullanılan implantların neredeyse tümü saf titanyum'dan yapılmaktadır. Günümüze kadar tüm dünyada saf titanyuma bağlı alerji vakası görülmemiştir. Bu nedenle implant tedavisi yaptırabilirsiniz.

Hangi durumlarda implant yerine klasik köprü protezleri önerilir?

Yakın zamana kadar çoğu diş hekimi eksik dişlerin tedavisinde klasik köprülerin uygulanmasını önermekteydi. Ancak dental implantoloji alanındaki son gelişmeler hastalarımıza daha fazla tedavi seçeneği sunmamıza neden oldu. Günümüzde, boşluğa komşu dişlerin tedavi ihtiyacı olduğu bazı özel durumlarda, halen komşu dişlerden destek alınan klasik köprüler önerilebilmektedir. Ancak doğal dişlerin bütünlüğünün bozulmaması, karşıt dişlerle olan ilişkinin değişikliğe uğratılmaması ve birçok diğer teknik kısıtlamalar nedeni ile çoğu hekim giderek artan oranda köprü protezi uygulamasını terk ederek hastalarını implant uygulamalarına yönlendirmektedir.

PERİİMPLANTİTİS

Diş implantının etrafındaki dokunun iltihaplanmasıdır .

Sağlıklı implantların çevresinde kemik bulunurken , dış kısmında ise dişeti dokusu ve yumuşak doku bulunur . Peri implantitis , dişeti dokusundan başlar ve tedavisi yapılmadığı durumda implant çevresindeki kemiğin erimesine neden olur . Müdahalede bulunulmadığı takdirde implantın kaybıda kaçınılmazdır .

PERİ İMPLANTİTİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Ağız içi muayenesinde dişetinde kızarıklık , sondla muayenede kanama ve dişeti apsesi görülür . Röntgende ise hastalığın ilerleyen aşamasında implant çevresindeki kemiğin bir miktar eridiği gözlenir.

İlerleyen aşamada implant etrafındaki kemiğin tamamen eridiği, implantın ve üzerindeki dişin sallandığı görülür. Bu durumda implantın çıkartılması gerekir. İmplantı presel yardımıyla kuvvet uygulanmdan kolaylıkla çıkartılır.

PERİ İMPLANTİTİS HANGİ SEBEPLERDEN OLUŞUR?

Peri implantitisin en büyük nedeni dişeti hastalığının bulunmasıdır. Periodontitis dediğimiz dişeti hastalığı, dişetlerinde cep oluşumu ve diş kökü çevresindeki kemiğin erimesi ile karakterize hastalıktır. Tedavisi yapılmadığı takdirde dişlerin etrafındaki kemiğin kaybına ve dişlerin sallanarak düşmesine neden olur. Periodontitis varlığı ağızdaki bütün dişlerin durumunu kötüleştirecek, implant uygulanan bölgelerde implant çevresindeki dokularda enfeksiyon gelişmesine neden olacaktır.

İyi bir ağız hijyenine sahip olmayan kişilerde periimplantitis oluşma riski yüksektir. Ayrıca hatalı yapılmış protez ve implant üstü dişler periimplantitis oluşumuna nedendir.

Çok fazla sigara içen ve alkol tüketen kişilerde ve diş sıkma alışkanlığı olan kişilerde peri implantitis ve kemikte erime daha sıklıkla görülür.

Hatalı implant planlaması uzun dönemde implantların kaybına neden olur. Yerleştirilecek implantların sayısı, implantların uzunluğu ve çapı, implantların yerleştirilme şekli, uygulanacak implantların yeri, implantlar üzerine yapılacak olan protezlerin çeşidi implant planlamasını belirlemede bakılan kriterlerden bazılarıdır.

PERİİMPLANTİTİSİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Peri implantitis tedavisi öncelikle düzenli ve doğru diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve gerekirse arayüz fırçalarını kullanmakla başlar. Unutmayın ki kişinin en iyi hekimi öncelikle kendisidir.

Peri implantitis tedavisinde amaç hastalığa sebep olan etkeni bulup yok etmektir. Hastalıkta implant etrafında yumuşak dokudaki cep oluşumunu yok etmek için özel küretler ile tedavi edilir.

İmplant çevresindeki kemikte erime meydana gelmişse , dişeti flebi kaldırılarak implant çevrsindeki hastalıklı yumuşak doku uzaklaştırılır . İmplantın açılan yüzeyi küretlerle steril hale getirilir .İmplantın çevresindeki kaybedilen kemik , kemik tozları veya hastanın kendi kemiğinden bir miktar partikül halindeki kemik karıştırılarak implant çevresine yerleştirilir ve üzeri membranla örtülür . Bu tedavide amaç implant çevresinde kaybedilen kemiğin tekrar yerine kazanılması ve implant çevresinde sağlıklı dişeti dokusu oluşturulmasıdır.

İmplantlar pahalı mı? zimmer implant? yerli implant? diş implantı kaç para? implant çeşitleri ? implant antalya ? implant diş?

Yönetmelik gereği internet ortamında fiyat bilgisi verilememektedir. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Esin YAMAN KILDIRAN Diş Hekimi

Hayallerinizdeki Gülümsemeyi Yakalamak İçin Bekliyoruz. .

“Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.”

Türk diş hekimleri birliğinin disiplin yönetmeliği gereği bu site de merkezi, büyük, sessiz, temiz, en iyi diş hekimi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili gibi terimlere yer verilmemiştir.

Yine Türk Diş Hekimleri yönetmeliğine uygun olarak vakaların öncesi sonrası resimleri konulmamıştır.