PROTEZ

PROTEZ


Bir veya daha fazla dişinizi kaybeden hastalar, bu durumun ağız sağlığını, estetiğini ve konuşmasını ne kadar önemli ölçüde etkilediğini bilir. Protezler; hastaların kaybettiklerini iade eder.
Diş hekimliğinde protezler, kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğneme fonksiyonlarını, konuşmaya katkılarını ve estetiğini iade ederken mevcut dokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere yapılan apareylerdir.


Protezleri sabit ve hareketli protezler olarak iki ayrı sınıfta değerlendirilir.
1) Sabit protezler kron ve köprü olarak ayrılırken, bunlar da yapımlarında kullanılan malzemeye göre

-full metal

- metal destekli porselen

-full porselen olarak isimlendirilirler.


2) Hareketli protezler ise farklı özelliklerine göre farklı şekillerde isimlendirilirler.

• Tam protezler

• Bölümlü protezler

• İmmediat (geçici ) protezler

• Overdentures ( diş veya implant üstü ) protezler

*Porselen Dişler (Kaplamalar)

Porselen kron (kaplama) ve köprü restorasyonları


Dişler üzerinde yaptığımız restorasyonlarda amacımız hastanın kaybetmiş olduğu fonksiyonun, estetiğin ve diş kaynaklı konuşma bozukluklarının iyileştirilmesidir.


Yapılan protezlerle sadece hastaların beslenme ve sağlık açısından değil, bununla birlikte sosyal hayatta eksik ya da harap olmuş dişlerle yaşamak zorunda kalan bireylerin kendine güvenlerinin kazandırılmasıyla, psikolojilerininde düzeltilmesi amaçlanır.


Vücudumuzdaki diğer organlar gibi dişlerimizde geçen zamanın getirdiği sıkıntılardan etkilenir. Yaşlanmayla beraber dişlerde kırık, çatlak renk değiştirmeler, parafonksiyonel bozukluklara bağlı olarak aşınmalar ve diş eti hastalıklarından dolayı farklı derecelerde tahribata uğrar. Aynı zamanda kaza ve çürüklerde, dişlerde madde kaybına yol açar. Bu gibi durumlarda dişlerin tedavisinde kayıp dokuları yerine koymak için yaptığımız restorasyonlara kron diyoruz.

Restorasyonlar için porselen materyalini kullanılır. Porselenler, seramik tozlarının yüksek ısılarda pişirilmesi ile elde edilen restorasyonlardır. Pişirme işlemi seramiğe hem renk hem de yapı olarak dişin dış kısmını oluşturan mineye benzer özellik kazanmasını sağlamaktadır. Porselen veneerler renk ve formlarını uzun seneler stabil şekilde koruyabilirler.


Kron (kaplama) Nedir?

Tek bir diş üzerine yapılan restorasyon (kaplama) yöntemidir. Dişin üzeri dokuyla uyumlu bir malzemeyle kaplanarak tam bir diş formu sağlanır. Bu malzemeler full metal, metal destekli porselen veya full porselen olabilir. Hazırlanan kronlar dişin üzerine yapıştırılarak sabit kalması sağlanır.

Kron restorasyonları hangi durumlarda yapılır?


Çürük, travma veya herhangi bir sebeple aşırı madde kaybına uğramış dişlerde
Renk problemi olan dişlerde
Şekil bozukluğu olan dişlerde
Dişler arasında oluşan aralıkların kapatılmasında
Geniş dolguların varlığında
Diş eti operasyonu sonrasında oluşan aralıkların kapatılmasında


Köprü Nedir?

Bir veya birden fazla diş eksikliği varsa ve eksik bölgenin her iki tarafında da sağlıklı dişler mevcutsa, bu iki yakadaki dişlerden destek alınarak eksik dişlerin tamamlanmasına yönelik bir restorasyondur. Köprü protezleri de kron protezleri gibi dişlere yapıştırılarak sabit kalmaları sağlanır.

Köprü restorasyonları hangi durumda yapılır?


Herhangi bir sebeple diş kaybının meydana geldiği durumlarda komşu dişlerden destek alınması gerektiğinde uygulanır.

Kron ve köprü restorasyonları nasıl yapılır?


Bu tür restorasyonlarımızda öncelikle destek olacak dişlerde belirli miktarda preparasyonlar yapılması gerekir. Bu işlemin miktarını ise kullanılacak olan restoratif materyal belirler.

Metal desteksiz seramik uygulamalarında alt yapı olarak porselen kullanılması destek dişlerden daha az preparasyon yapılmasına olanak verir.


Preparasyon sonrasında hasta ayrılmadan normal yaşamını rahatlıkla devam ettirebilmesi için geçici restorasyonları yapılır.

Hastanın istekleri de göz önünde bulundurularak en uygun diş rengi seçilir.
Alınan ölçüler üzerinde seramik restorasyon hazırlanır ve provalar yapılır.
Hem hasta hem de hekim tarafından estetik ve fonksiyon açısından değerlendirilen restorasyonlar özel simanlar ile dişe yapıştırılır.


Sabit protezler günümüzde uygulanan protezler içinde en yaygın kullanılan protez seçeneğidir. Ağızda bir kaç dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişler veya implantlardan faydalanarak yapılan restorasyon tipleridir.

Hastanın diş eksikliğine bağlı olarak kaybettiği estetik, konuşma ve fonksiyon gibi özelliklerini doğala en yakın şekilde tamamlayan protezlerdir. Bu protezler için kullanılan materyallerde çiğneme kuvvetine karşı yeterli dirence sahip olması estetik özellikleri ve biyolojik dokularla uyumunun iyi olması tedavinin başarısında en önemli faktördür.

Sabit protezler metal destekli veya metal desteksiz olarak uygulanırlar.

Metal destekli sabit protezler ağız içinde fonksiyonel kuvvetlere yeterli direnci gösterirken estetik olarak problemlere neden olur ve bazı durumlarda doğal görünümü olumsuz etkileyebilir. Bunun en önemli sebebi de ışığın dişten direkt geçişinin metal tarafından engellenmesidir.

Metal destekli seramik restorasyonların bu dezavantajlarından dolayı kırılmaya karşı dirençli seramikler geliştirilmiştir. Zirkonyum ve empress bu alanda kullanılan en güncel materyallerdir.

Başarılı bir tedavide doğru endikasyon en önemli aşamadır. Kullanılacak materyalin seçiminde hekimin bilgi ve tecrübesine saygı göstermek tedavinin başarısı için gereklidir.

*Zirkonyum Dişler

Metal desteksiz seramiklerde alt yapı materyali olarak kullanılan hem estetik hem de dayanıklı bir porselen çeşitidir. Zirkonyum destekli yapılan seramik restorasyonlar en az metal destekli seramik restorasyonlar kadar dayanıklı olmakta bu da daha estetik restorasyonların yapılmasına olanak vermektedir.

Zirkon destekli protezlerin avantajları nedir?

* Metal destekli seramiklere göre daha estetik sonuçlar elde etmek mümkündür. Ayrıca porselenin dokularla olan uyumunun çok iyi olması yapılan restorasyonların uzun yıllar boyunca sağlıklı olarak kullanılmasına olanak sağlar.
* Alt yapıda metal yerine porselen kullanılması ışık geçirgenliğine izin vermekte buda daha estetik ve doğal protezlerin yapılmasını sağlar.

* Metal destekli seramiklerin özellikle dişlerin boyun kısımlarında oluşturdukları morumsu renklenmeler engellenmiş olmaktadır.

* Özellikle metal allerjisi olan bireylerde anti allerjik özelliğinden dolayı zirkonyumun kullanılması bu problemi çözecektir.

Zirkonyumun dezavantajları nedir?

Tek dezavantajı metal destekli seramiklere göre maliyetlerinin fazla olmasıdır.

Zirkonyumun hangi durumlarda uygulanabilir?

* Aşırı madde kaybı olan dişlerde
* Diş eksikliklerinde köprü restorasyonlarının yapımında
* Ön bölgedeki estetik restorasyonlarda
* Metal allerjisi olan hastalarda
* İmplant üstü restorasyonlarda

* Empress

Güçlendirilmiş cam ile yapılan empresslerin en büyük özellikleri ışığı doğal diş gibi yansıtmaları nedeni ile doğal görüntüde olmalarıdır. Doğal dişlerden ayırt edilemeyecek kadar doğal bir görüntü elde edilir. Metal porselenlerde metalin koyu rengi diş etinde karartı şeklinde kötü bir görüntü verir. Zirkonyum alt yapılı diş kaplamalarında da ışık geçirgenliği empress diş

kaplamalarındaki kadar iyi olmadığından dikkatli bakıldığında empress diş kaplamaları zirkonyum diş kaplamalarına göre daha doğal görünürler.

Estetik diş hekimliğinde özellikle ön diş kaplamalarında Empress kaplamalar tercih edilmelidir. Çünkü Empress kaplamaları doğal görünür. Özellikle ön dişlerde çok iyi sonuç veren empress kaplamaların estetik başarısı oldukça yüksektir. Empress diş kaplamalar bilgisayar destekli, hassas cihazlar kullanılarak kişiye özel hazırlanır.

Özellikle metal allerjisi olan kişilerde porselen kaplamalar yerine empress diş kaplama tercih edilmelidir. Çünkü metal yerine cam destekli özel bir porselen kullanılır ve bu sebeple Empress diş kaplama yaptıran hasta allerji sorunu yaşamaz. Biyolojik olarak vucuda en uygun diş kaplama malzemesi de empress diş kaplamalarıdır. Empress kronlarda ana madde cam silika yani porselendir.

Hangi dişlere empress diş kaplama yapılır?

Estetiğin önem kazandığı ön bölge, kesici küçük azı dişleri ve bu bölgedeki tek diş eksikliklerinde empress yapılır.

Empress kaplama hangi dişlere yapılmaz?

Arka bölgede yani büyük azı dişlerinde çiğneme kuvvetleri arttığı için tercih edilmez. Birden fazla diş eksikliğinin bulunduğu ön ve arka bölge köprülerinde empress tercih edilmez. Böyle durumlarda estetik ve daha yüksek dirence sahip zirkonyum ilk tercih olmalıdır.

Hangi durumlarda empress yapılır?

Gülüş tasarımı isteyen kişilerde.

Antibiyotik/Fluor kullanımı/Yaşa bağlı renklenmeler

Beyazlatmayla sonuç alınamayan kanal tedavili dişlerde

Doğumsal doku-şekil bozukluğu bulunan dişlerde

Eğri konumlanmış ortodonti tedavisi olamayan kişilerde

Diastema adı verilen dişlerin arasının açık olduğu durumlarda

Zamanla fiziksel/kimyasal aşınmış yaşlı dişlerde empress diş kaplaması yapılır.

Empress Diş Kaplamaların Avantajları:

Doğal bir görünüş sağlar.

Estetik açıdan yüksek kaliteli sonuçlar verir.

Empress kaplamaların renk ve yüzey yapısı kontrol edilebildiğinden sonuçları son derece estetik ve doğaldır.

Empress kaplamaların diğer kaplama çeşitlerine göre tutuculuğu daha yüksektir.

Empress kaplamaların yüzeyi diğer kaplamalara göre parlaktır. Bu özelliği sayesinde diş eti sağlığı bakımından da son derece sağlıklıdır.

Aşınmalara karşı son derece dayanıklıdır.

Dişlerin bozulan şekli ve rengi düzelmiş olur.

İşlem sonrasında gençleşen birey istediği estetik ve güzel görüntüye kavuşur.


Her diş köprü protezinde ayak olarak kullanılabilir mi?


Her diş destek diş olarak kullanılamaz. Bu dişlerin kökleri uzun ve kemik destekleri iyi olmalıdır.eğer kök boyları kısa ya da mobil dişler kullanılırsa yapılacak köprüde sıkırıntılar yasanacaktır.

Tek diş köprü ayağı olarak kullanılabilir mi?


Çok nadir olarak köpek dişleri kullanılarak lateral (yan kesici) dişlerin restorasyonlarında kullanılabilir. Bu tip protezlere kanatlı köprü denir. Destek dişin mutlaka uzun köklü ve iyi bir kemik desteğine sahip olması gerekir.

Bütün köprüler iki destek diş ile mi yapılır?


Köprü yapılırken kullanılacak destek diş sayısını dişsiz boşluğun uzunluğu destek dişlerin kök boyları ve kemik destekleri belirler.

Köprü protezleri ile normal yemek yenebilir mi?


Köprü protezleri ile sağlıklı dişlerimizle yiyebileceğimiz her şeyi yiyebiliriz.

Köprü protezleri ağız kokusu yapar mı?


İyi yapılmış bir protez koku yapmaz. Koku yeterli ağız hijyeni olmayan hastalarda protezin bakımsızlığına bağlı olarak oluşur. Özellikle köprü gövdelerinin alt kısımları çok iyi temizlenmelidir. Köprü ayaklarının çeveresindeki diş etlerinde şişme ve kanama varsa mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.

*Tam (Total)(damak) Protezler


Tüm dişlerin çekildiği tamamen dişsiz ağızlara uygulanan protezlerdir. Dişlerin eksikliğine bağlı olarak yanaklar çökmüş, çeneler birbirine yaklaşmış, yüz yaşlı bir görünüm almıştır. Hasta yemek yiyemez ve hem sağlık hem de sosyal olarak sıkıntılar yaşar. Protezlerin yapımıyla hasta beslenmesinin yanı sıra sosyal hayatını rahatlıkla sürdürebilir.

Tam protezler akrilik dediğimiz diş etine benzer renkteki pembe reçinelerden yapılırlar. Bu kaide alveol kret dediğimiz çene kemiklerini olabildiğince geniş şekilde örter. Bu genişlik başta hasta için problem gibi olsada kısa süre içinde rahatlıkla hasta tarafından kabul edilir.

Total protez nasıl yapılır?

Bir dizi ölçü ve prova işlemleri gereklidir.

1.Ölçü:

Protezin yapılması için öncelikle bir ölçü kaşığı ve uygun ölçü maddesi kullanılarak ağzın ilk ölçüsü alınır.


2. Ölçü:

İlk ölçülerden elde edilen alçı modeller üzerinde ağıza standart kaşıklardan çok daha uygun kişisel ölçü kaşıkları hazırlanır ve bu kaşıklarla alınan ölçü daha nettir.


Dikey boyut tespiti:

İkinci ölçülerden elde edilen modeller üzerine hazırlanan mum şablonlar, hastanın kaybolan dişlerinin ve diğer dokularının olması gerektiği şekilde hastanın kaybolan estetik, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını doğru olarak iade edebilecek şekilde düzenlenir. Mum şablonlar, yapay dişler nereye gelecekse orada olacak şekilde hazırlanır. Bu safhada hastaların görüşü de alınarak kesici dişlerin dizilmesi ve ağızda denenmesi sonraki safhayı kolaylaştırmak açısından oldukça önemlidir.

Dişli prova:

Hazırlanan mum şablonların bulundukları yerlere hastaya uygun olarak seçilen yapay dişler dizilerek hasta ağzında denenerek provası yapılır. Bu safhada estetik, konuşma ve dişlerin üzerinden bastırılınca protezlerin yerinden oynayıp oynamadığı kontrol edilir.

Protezlerin teslimi: Dişli provası hekim ve hasta tarafından onaylanan protezler laboratuarda bitirildikten sonra hastaya teslim edilir. Bu safhada protezlerin altındaki destek dokularla ilişkileri ve dişlerin kapanış sırasındaki karşılıklı ilişkileri kontrol edilerek sorunlar var ise giderilerek teslim edilir.


Protezlerin kontrolü:

Protezlerin destek olan dokulara zarar vermemesi için başlangıçta daha sık sonra ise daha seyrek olarak kontrollerin yapılması gerekir. Kontrollerde protezlerin destek dokuları tahriş edip etmediğine bakılır ve etmiş ise aşındırılarak düzeltilir. Ayrıca dişlerin karşılıklı ilişkileri de kontrol edilerek düzeltilir. İlk kontrol protezin tesliminden bir gün sonra yapılmalıdır. Sonraki kontroller iki gün veya bir hafta sonra yapılır. Hastanın şikayetleri giderildikten sonra altı ayda bir rutin kontrole çağırılır.

Tam protezler ağızda nasıl durur?


Tam protezler, protez ile doku arasındaki tükrüğün oluşturduğu yapışma kuvveti ile tutarlar. Bu iki cam arasındaki suyun oluşturduğu adezyon kuvvetine benzerdir. Bununla beraber dokulardaki tutucu bölgelere protezin oturması da tutuculuğu artırır.

Alt protezin üzerine oturduğu kemiğin ince olması tutuculuğu azaltan en önemli etkendir.Dilin hareketi de protezin yerinden oynamasına ve bahsettiğimiz adezyon kuvvetinin bozulmasına neden olur.

Protezlerin tutuculuğundaki diğer önemli bir faktörde dudak ve yanakların protez kenarlarına tam olarak oturmasıdır ki bu olay tutuculuğu pozitif olarak etkiler.

Tam protezler konuşma bozukluğu yapar mı?


Tam protezler uygun olarak yapılmışsa herhangi bir bozukluğa neden olmazlar. Ancak ilk takıldığında konuşmada zorluk olabilir bu da bir kaç gün içinde düzelecektir. Yüksek sesle kitap, gazete v.b. gibi okuyarak konuşma sıkıntıları rahatlıkla halledilebilir. Burada önemli olan zor söylenen kelimeleri doğru söylemeye çalışmakta ısrarcı davranmamaktır. Bu kelimenin her zaman yanlış söylenmesine neden olabilir.

Tam protezimle ne zaman yemek yiyebilirim?


Tam protezlerle ilk günlerde yemek yemek oldukça zordur. Kesinlikle çok sert gıdalar ve büyük lokmalar tercih edilmemelidir.yumuşak ve küçük lokmalarla başlanmalıdır.

Total protezler tat almayı etkiler mi?


Tat duyusu tamamen dil ile alakalıdır. Damağın tat almayla hiç bir alakası yoktur.

Total protezlerde diş seçimi nasıl olmalıdır?


Total protez hastaları genellikle küçük beyaz dişler isterler. Özellikle küçük dişler total protezlerde estetik olarak çok hoş olmazlar. Hastaların dişsiz kalmadan önceki dişlerinin de göründüğü bir fotoğraf dişlerin seçiminde hekime yardımcı olacaktır. Fotoğraf olmasada yüzdeki çeşitli oranlara göre dişlerin boyut ve şekilleri belirlenir. Dişlerin rengine ise doktor ve hasta ile beraber karar verir.

Protez takıldıktan sonra nelerle karşılaşılabilir?


Vuruk
Oynama
Yanak ısırma

Eklemlerde ağrı

Konuşma bozukluları

bu durumlarda diş hekiminizle iletişime geçin.İmmediat (geçici) protezler ile kalıcı protezler arasındaki fark nedir?Protezler, ne zaman yapıldıklarına ve ne zaman ağza takıldıklarına göre geleneksel veya immediat olarak adlandırılırlar. İmmediat protezler dişler çekildikten hemen sonra takılan protezlerdir. Bunu için dişler çekilmeden önce hekim ölçü alır ve bu ölçü dişler çekilince olacak değişikliklere göre önceden protez hazırlanır. İmmediat protezlerin en büyük avantajı hastanın hiç dişsiz kalmamasıdır. Ancak çekim sonrası destek dokuların iyileşme sürecinde büzülmesi bu protezlerin zaman zaman astarlanarak altındaki doku ile uyumunun yeniden sağlanmasını gerektirir. Dokuların tam olarak iyileşmesi 6-8 hafta sürer ve ardından kalıcı protezler yapılır.


*Bölümlü (Modern) Protezler (yarım damak)


Hareketli Bölümlü Protezler Nedir?

Bölümlü (parsiyel veya modern) protez nedir?


Eksik dişleri tamamlayan ve hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir. Bu tür protezler dişsiz boşluğun önündeki dişlerden diş etlerinden ve çene kemiğinden destek alarak çiğneme, konuşma ve estetik gereksinimleri karşılayan protezlerdir.
Bu tür protezler her ne kadar hareketli protez olarak adlandırılsalar da iyi planlanmış ve hassas yapılmış protezler ağızda çiğneme ve konuşma sırasında nerdeyse hiç hareket etmez. Bununla beraber hasta tarafından rahatlıkla takılıp çıkarılabilirler.


Hareketli bölümlü protezler, metal bir iskeletle birbirine bağlı eksik dişlerinizin yerini dolduran dişler ve bunların bağlı olduğu dişeti rengindeki kaideden oluşan protezlerdir. Hareketli bölümlü protezler doğal dişlerinize kroşe adı verilen kancaya benzeyen metal yapılarla veya hassas bağlantı denilen aygıtlarla bağlıdır. Protezin ana yapısı metaldir ve çok ince yapıdadır. Bu da hasta tarafından daha rahat kullanılmasını sağlar.

Hassas bğlantılı protezler;

Hassas bağlantılar genellikle kroşelerden daha estetiktir ve neredeyse hiç görülmezler. Doğal dişlerinize yapılacak kronlar hareketli bölümlü protezinizin daha iyi uymasına yardımcı olur. Hassas bağlantılı protezler genellikle metal kroşeli protezlere nazaran daha pahalıdırlar.Bu alanda yapılan yeni araştırmalarla metalsiz hareketli protezlerde yapılabilmektedir. Bunların hem ince hem de kroşelerinin dişeti renginde olması daha estetik sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Deflex adını verdiğimiz bu sistemle beraber metalin yaratmış olduğu alerjik reaksiyonlarda engellenebilir. Ayrıca metalin kullanılmaması protezin ağırlığının da azalmasına ve hasta tarafından daha konforlu kullanılabilmesini sağlar.

Bölümlü protezlerde destek dişlerden biri çekilirse ne olur?


Çoğunlukla yeniden protez yapmaya gerek yoktur. Diş çekimi olan bölgelere rahatlıkla ek yapılabilir. Ancak çok sayıda ilave protezin uyumunu bozacağı için yeniden yapılması sağlık açısından daha iyi olacaktır.

Hassas tutuculu protez nedir?

Kroşeler ağızda bazen görülebilir. Burada tutuculuk dişler üzerine gelen kroşeler yerine destek dişlerin üzerine yapılan kronlar ve tutucularla sağlanır. Halk arasında çıt çıtlı protezler olarak da bilinen bu protezlerde hareketli kısım ağızdaki sabit protezlere özel tutucularla bağlanır. En önemli avantajları hem estetik hem de daha tutucu olmalarıdır. Maliyetleri ise normal bölümlü protezlere oranla daha fazladır.

Kroşeler dişleri çürütür mü?


Kroşeler dişleri çürütmezler. Kroşelerin diş üzerinde oluşturdukları tutucu alanlar daha fazla gıda birikmesine neden olmaktadır. Yetersiz ağız hijyeni ile beraber özellikle bu alanlarda diş çürümeleri ve diş eti rahatsızlıkları oluşmaktadır. Bu alanların iyi temizlenmesiyle bu tür problemlerle karşılaşılmaz.

Diş üstü protez nedir?Az sayıda kalmış doğal dişlerin veya implantların üzerine yapılan hareketli protezlere overdenture adı verilir. Overdenture yapılabilmesi için doğal dişlerin proteze destek ve stabilite sağlayacak şekilde hazırlanması gerekir. Overdenture'ın avantajları, hastanın diş köklerini ağızda tutarak protezlerin tutuculuğu ve stabilitesini arttırır, kökler çekilmediği için kemik kaybı olmaz, diş köklerinin etrafındaki reseptörler kaybolmadığından hasta psikolojik bakımdan kendisini dişsiz olarak görmediği için daha iyi hisseder.Yumuşak astar maddesi nedir?Yumuşak astar maddesi kemik ve yumuşak dokuların olumsuz faktörlerini telafi etmek ve destek dokulara gelen basıncı azaltmak için tam protezlerde kullanılır. İleri derecede aşınmış alt çene kemiği olduğunda, çift taraflı kemik çıkıntısı varlığında, damak ortasında sert kemik çıkıntısı durumunda, bıçak gibi keskin çene kemiği olan hastalarda kullanılabilir. Yumuşak astar maddeleri, aşırı basınçları emerek altındaki dokuları olası zararlardan korur. Yumuşak astarlı bir protezi temizlemek için, ılık suda çalkalamak veya akan suyun altında başlangıçta pamukla silmek sonraları ise yumuşak bir fırçayla fırçalamak gerekir. Yumuşak astarlı protezleri temizleyici solüsyonların içine günde en fazla yarım saat koyabilirsiniz. Protezin kurumasına fırsat verilmemeli, ağızda olmadığı durumalarda temiz bir suyun içinde bekletilmelidir.Protez kullanmak nasıl bir his?

Hastanın ilk tanışması oldukça sıkıntılıdır. Özellikle nasıl kullanacağını bilmemesi ve ağız dokularının proteze hazır olmaması bu sıkıntıların en önemli sebebidir.

Protezler, takıldıkları ilk birkaç hafta alışıncaya kadar kullanımı çok zor gelir.Dil ve yanaklar protezi yerinde tutmayı öğreninceye kadar gevşek gibi gelir. Küçük tahrişlerin ve acıtan yerlerin olması normaldir. İlk kullanım sırasında tükürük miktarınızın arttığını hissedersiniz. Hekiminiz kontrollerde bunları düzelttikçe ve siz de proteze alıştıkça bu şikayetleriniz azalacaktır.


Protezlerim farklı görünmemi sağlar mı?Protezler doğal dişlerinizin yerini olduğunca dolduracağı için görünüşünüzü belirgin şekilde değiştirir. Protezleriniz gülüşünüzü güzelleştireceği gibi yüzünüzün ve profilinizin daha dolu olmasını sağlar. Protezler yanak ve dudakları destekleyerek yüzün büzülmesi sonucu oluşan kırışıklıkları azaltacak ve daha iyi görünmenizi sağlayacaktır, ancak yaşın ilerlemesiyle artan fizyolojik kırışıklıkları ortadan kaldırmasını beklememek gerekir.


Protezlerim yemek yememi sağlar mı?


Yemek yeme pratik gerektirir. Total protezlerle yemek yemeyi öğrenmek bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir önce zor olsa da kısa sürede rahatlıkla yemek yenebilir. Başlangıçta daha yumuşak besinler ve küçük lokmalarla yemeyi tercih edin. Yavaşça ve her iki tarafı da kullanarak çiğnemeye çalışın; böylece protezinizin devrilme hareketi yapmasını engellemiş olursunuz. Çiğnemeye alıştıkça daha sert besinlere geçerek normal beslenmenize devam edebilirsiniz, ancak her iki tarafla da çiğnemeyi ihmal etmemelisiniz.

Protezin oturması diye bir şey var mıdır?


Dil dudak ve yanaklar kaslardan oluşurlar. Dişler çekildiğinde bu boşlukları kas dokuları büyüyerek doldurur. Protezler ilk takıldıldığında protez kenarları kasların doldurduğu yerlere temas ettiğinden dolayı ilk birkaç gün zorluk olabilir. Daha sonra kasların proteze alışmasıyla protezin tutuculuğunu artar.Protezlerim konuşmamı değiştirir mi?


İyi yapılmış protezlerde böyle sorunlar görülmez. Ancak başlangıçta dilin proteze alışamamasından dolayı seslerde problem olabilir.


Konuşma da yemek yeme gibi pratik gerektirir. Konuşurken protezleriniz ses yapıyorsa daha yavaş konuşun. Söylenmesinde zorluk çekilen kelimeleri söylemede ısrar edilmemesi gerekir çünkü zaman içinde sesler düzelir.


Protezleri gün boyunca takmalı mıyım?Başlangıçta dokuların protezlere uyum sağlaması için gündüz ve gece protezlerinizi takmanız gerekebilir. Uyum sağladıktan sonra protezin altındaki dokuların dinlenmesi için protezlerinizi gece yatarken çıkarın.


Protez yapıştırıcılarını kullanmalı mıyım?Protez yapıştırıcıları iyi uyumlu protezlerinizin tutuculuğunu arttırmak için kullanılabilir. Her akşam temizlenip her sabah yeni yapıştırıcı uygulandığında kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur.

Dokularla uyumu bozulmuş, sürekli altındaki dokuları tahriş eden kötü protezlerle kullanımı doğru değildir. Bu, şikayetleri gidermeyeceği gibi şikayetlerin artmasına sebep olur. Böyle protezlerin dokularla uyumunun yeniden sağlanması için astarlanmasına veya yenilenmesine gerekir.


Protezlerimin bakımını ve temizliğini nasıl yapmalıyım?Protezlerin de doğal dişler gibi her gün fırçalanarak üzerindeki besin artıklarının ve plağın temizlenmesi gerekir. Fırçalama, protezin temizliği açısından olduğu kadar ağız dokularının sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Fırçalama için protezlere özel hazırlanmış fırçaları veya yumuşak kılları olan diş fırçaları ile sabun kullanabilirsiniz. Temizlik için eczanelerde ve marketlerde bulabileceğiniz protez temizleyicilerini veya ultrasonik temizleyicileri de kullanabilirsiniz. Protezlerin cilasını bozabilecek sert diş fırçaları kullanmayın.

Protezlerin temizliğinde fazla aşındırıcı içeren temizleyicileri ve çamaşır suyu gibi beyazlatıcıları kullanmayın.

Protezler darbeye karşı dayanıksız oldukları için, düştüklerinde kolayca kırılabilirler. Bu nedenle protezlerin temizliğini bir havlu veya su dolu bir kabın üzerinde yapmak; düşüp kırılmasına karşı önlem olarak alınabilir.

Protezlerin kullanılmadıkları zamanlarda kurumaması gerekir, bu nedenle protezler kullanılmadıkları zamanlarda temiz bir suyun içinde bekletilmelidir. Protezlerinizi kesinlikle kaynar suya koymayın; bu protezinizin şeklinin bozulmasına neden olabilir. Protezlerin dışında yumuşak fırçalarla dilin ve protezin altında kalan destek dokuların da fırçalanması ağız sağlınızın korunması açışından oldukça önemlidir.

Protezlerimi ne zaman yenilemeliyim?Protezlerin destek dokularla ilişkisi dokuların zamanla büzülmesi sonucu bozulabilir. Bu ilişki astarlama işlemleri ile sağlanabilir. Bu sağlanmadığı taktirde protez gevşeyecek, dokuları tahriş etmeye başlayacak ve acıtacaktır. Bu durum devam ettiğinde ağız içinde ciddi problemlere neden olabilir. Protezlerin dokularla uyumu bozulduğunda, dişler aşındığında ve eskisi kadar besinleri öğütememeye başladığında protezin yenilenmesi gerekir. Protezlerin 2 - 4 yılda bir bunlar olmasa da, yapıldığı malzeme bakterilerin tutunmasına uygun ortam hazırlamaya başladığı durumlarda da yenilenmesi gerekebilir. Protezinizde sizi rahatsız eden bir durum olduğunda kendiniz düzeltmeye çalışmayın, hemen dişhekiminize başvurun.

Protezde karşılaşabileceğim sorunlar nelerdir?


Üst protezlere oranla alt protezlere alışmak daha zordur. Dil alt protezin oynamasına neden olur. Dil, dudak ve yanağın ısırılması normaldir. Yemeklerle beraber alınacak sıvı, gıdaların yumuşamasına ve çiğneme işleminin daha rahat olmasını sağlar.

*Post Kor Restorasyon(kanal çivisi)

Halk arasında vidalı diş olarakta bilinen post kor restorasyonları en çok implant restorasyonları ile karıştırılır. Bu restorasyon üst kısmı harap olmuş ancak kök kısmı sağlam olan dişlerin kök içine yerleştirilen yapılarla dişi restore etme işlemidir.

Daha önceleri altın ve titanyum vidalar kullanılırken günümüzde yaygın olarak fiber yapılar kullanılmaktadır.

Bu restorasyonlarla normalde çekilmesi gereken dişler uzun yıllar ağızda fonksiyon görebilmektedir. Bu tedaviyi yapabilmek için öncelikle dişin kanal tedavisinin yapılması ve kök ucunda herhangi bir enfeksiyon olmaması gerekir.

Restorasyonun ardından dişin üst kısmına kron yapılarak tedavi bitirilir.

*Hareketli Protezlerin Bakımı

Hareketli protezlerin bakımı nasıl yapılır?
Protezin olması ağız hijyenimize daha az dikkat edeceğimiz anlamına gelmemelidir.
Aksine normal ağız bakımımızdan daha fazla özen göstermek gerekmektedir.

Hareketli protezler her yemekten sonra mutlaka çıkartılmalı ve üzerindeki gıda artıkları su altında temizlenmeli ve ağız su ile çalkalanmalıdır.
Gün sonunda sıvı temzileyici bir ajanla beraber fırça kullanarak temizlenmelidir.
Protez temizleyici özel efervesan tabletler günlük olarak kullanılmalıdır.
Protezler kesinlikle çamaşır suyu gibi çözücü içeren sıvılar içine konmamalıdır bunlar protezin yapısını bozarak hem kırılganlığını arttırmakta hemde yüzeyini pürüzlendirerek daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır.

Protezlerin temizlenmemesi durumunda
Ağız kokusu
Protez altındaki dokularda tahriş ve mantar enfeksiyonlarının oluşumu
Estetik problemler
Mukozada yaralar ve enfeksiyonlar
Dokulardaki tahrişe bağlı olarak protez uyumunda bozulmalar meydana gelebilir


*Dişler ve Konuşma

Konuşma sosyal hayatımızın en önemli öğesidir. Konuşmanın en önemli bileşenlerinden biri de dişlerdir. Tüm seslerin oluşmasında etkili olan dişler özellikle bazı harflerin söylenmesinde etkin rol oynar.

D ve T harfleri söylenirken dilin ucu üst kesici dişlerin damak tarafındaki eğimlerine temas eder.
F ve V sesleri alt dudağın üst kesicilerin uç kısımlarına temas etmesi ile oluşurlar.
S sesi alt ve üst kesici dişlerin birbiriyle temasa çok yakın olduğunda çıkar. Özellikle bu seste, dişlerdeki bozukluk ve yanlış yapılan protezlerde, Ş ve J gibi sesler çıkabilir.

Diş Eksiklikleri Nelere Sebep Olur?


Beslenme bozukluğu
Konuşma bozukluğu
Psikolojik problemler (özgüvenin kaybolması, utangaçlık, gülümsememek, mutsuzluk)
Ağız sağlığının bozulması(dişlerin konumlarının değişmesi, çürüme ve diş eti rahatsızlıkları)
Eklem problemleri
Çiğneme problemlerinden dolayı mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları.

Diş çekimi yapılan bölgede neler olur?


Alveol kemiği dediğimiz çene kemiğinde diş çekimini takiben bir erime başlar. Dişin ilk çekildiği zamanlarda çok önemli bir problem olmasa da ilerleyen yaşlarda özellikle hastanın hareketli protez kullanmak zorunda olduğu durumlarda yeterli kemik desteğinin olmaması protezin tutuculuğunda sorunlar yaratmaktadır.

Dişsiz boşluğun her iki yanındaki dişler bu boşluğa doğru devrilerek, dişler arasındaki mesafenin azalmasına neden olurlar. Uzun yıllarda meydana gelen bu olay sırasında komşu dişlerin paralelliği bozulurken kök çevresindeki kemiklerin kaybına ve diş eti hastalıklarının oluşmasına sebep olur.

Karşıt çenedeki dişler eğer her hangi bir engelle karşılaşmazlar ise bu boşluğa doğru uzarlar. Dişlerin boyları uzamış gibi görünsede aslına dişlerde kemik kaybına ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olur, bu da dişlerin restore edilmesini güçleştirir.

Çene eklemi sağlıklı dişler ve dengeli bir çiğneme ile sağlığını korur. Diş kayıplarının olması, bunların restore edilmemesi, tek taraflı çiğneme gibi faktörler çiğneme kaslarının olumsuz etkilenmesine bu da eklemlerde ağrı ve ses gelme gibi problemlerin oluşmasına neden olur.
Dişlerdeki devrilmelerle beraber dişlerin arasında oluşan boşluklarda gıda birikmekte bu da dişlerin çürümesine neden olmaktadır.

Zirkonyum fiyatları ? zirkon fiyatları? lamina fiyatları? porselen diş kaç para? takma diş fiyatları ? kaplama diş fiyatları? ayrık diş tedavisi? empress fiyatları? implant kaç para?

Yönetmelik gereği internet ortamında fiyat bilgisi verilememektedir. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Esin YAMAN KILDIRAN Diş Hekimi

Hayallerinizdeki Gülümsemeyi Yakalamak İçin Bekliyoruz. .

“Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.”

Türk diş hekimleri birliğinin disiplin yönetmeliği gereği bu site de merkezi, büyük, sessiz, temiz, en iyi diş hekimi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili gibi terimlere yer verilmemiştir.

Yine Türk Diş Hekimleri yönetmeliğine uygun olarak vakaların öncesi sonrası resimleri konulmamıştır.