STERİLİZASYON

Diş hekimliğinde çapraz enfeksiyon riski her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.

Çapraz enfeksiyon;hastadan hekime, hekimden hastaya, hastadan hastaya veya çalışma ortamından hastaya enfeksiyonun bulaşması demektir.


Bu bulaşma yollarından korunmak ve çapraz enfeksiyon riskini en aza indirmek için etkili sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması gerekir.STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONSterilizasyon bir maddenin üzerinde ve içerisinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Dezenfeksiyon ise bir madde üzerindeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların arındırılması işlemidir.
Diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin uygun teknikler ile sterilize edilmesi ve standartlara uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmesi enfeksiyonların kontrol altına alınmasında önemli rol oynar.

Çapraz enfeksiyon kontrolünde uygulanacak olan bariyer yöntemleri şunlardır;

a. Eldiven

Cilt muköz membranlar, vücut sıvıları veya vücut sıvıları ile temas etmiş yüzey ve maddelerle temas edileceği zaman mutlaka eldiven giyilmeli ve bu eldivenler her hastada değiştirilmelidir. Eldivenlerin su ve sabun ile yıkanması veya kimyasal ajanlarla yıkanarak kullanılması enfeksiyon kontrolünü tehlikeye sokar.

b.Koruyucu Giysiler

Önlük veya benzeri koruyucu giysiler muayenehane ve laboratuvar ortamında giyilir. Bu giysiler muayenehane ve laboratuar dışındaki ortamlarda kullanılmaz ve kirlendikçe temizleriyle değiştirilir.

c.Maske

Yüz, oral ve nazal mukozanın sıçrayan vücut sıvılarından korunması amacıyla cerrahi maske veya çeneye kadar uzanan plastik maskeler kullanılır.

d.Koruyucu Gözlük

Gözlerin sıçrayan vücut sıvılarından korunması amacıyla yüz maskesi ile birlikte veya ayrı olan koruyucu gözlük modellerinden birisi kullanılır.


STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ1-BASINÇLI BUHAR

Basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 ve 134 derece sıcaklıkta sterilizasyon yapan OTOKLAV denen aletler kullanılarak yapılan sterilizasyondur.

2-KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ


Ortamda nem bulunmadığından sterilizasyon daha uzun süre almaktadır, Genel olarak 175°C de 1 saat, 160°C de ise 2 saat sterilizasyon için yeterlidir.

STERİLİZASYON NASIL YAPILIR?

Kullanılan malzemelerin sterilizasyon işleminden önce etkili kimyasallar ile temizlenmesi sterlizasyon işleminin başarısını arttırır.

Sterilize edilecek malzeme sterilize edildikten sonra kullanım anına kadar bu özelliğini koruması için paketlenir.

Yumuşak ve sert dokuların içine giren veya bu dokulara temas eden tüm cerrahi diğer aletler her kullanımdan sonra steril edilirler. Sterilizasyon işleminden sonra bu aletler poşetler içinde muhafaza edilebildiği gibi trommel içinde, steril kağıt yada kompreslere sarılı olarak da saklanabilirler.

---Başlıklar, ultrasonik scaler ve hava-su spreyi.

Bu aletler yapımcı firmanın önerileri doğrultusunda her kullanımdan sonra steril yada dezenfekte edilirler.

--.Muayenehane Ortamındaki Yüzeyler.

Klinik dolap sistemleri, çekmeceler, lamba düğmeleri, amalgamatör gibi muayenehane ortamında bulunan ve sıklıkla kullanılan aletler ve dokunulan yüzeyler koruyucu plastik folyo ile örtülmeli veya dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilir,

Artık Maddelerin Toplanması ve İmha Edilmesi:

Diş hekimliği pratiğinde kullanılan tek kullanımlık malzemelerin tümü başka kişilere zarar vermeyecek şekilde özel plastik torbalarda, kesici ve delici malzeme ise yine özel kutularda toplandıktan sonra belediyelerce belirlenmiş tıbbı atık toplama merkezlerine gönderilir.

Diş hekimliği ünitlerinde kullanılan su, kan, dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal ajanlar dikkatle kanalizasyona verilir ve sistem her akşam uygun bir dezenfektan ile işleme tabi tutularak mikroorganizmaların drenaj sisteminde çoğalmaları önlenir. Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken yerel yönetimlerin tıbbi atıkları toplama ve imha etme kurallarına

uyulur.

Esin YAMAN KILDIRAN Diş Hekimi

Hayallerinizdeki Gülümsemeyi Yakalamak İçin Bekliyoruz. .

“Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.”

Türk diş hekimleri birliğinin disiplin yönetmeliği gereği bu site de merkezi, büyük, sessiz, temiz, en iyi diş hekimi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili gibi terimlere yer verilmemiştir.

Yine Türk Diş Hekimleri yönetmeliğine uygun olarak vakaların öncesi sonrası resimleri konulmamıştır.